Y rhaglenni allan ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru

2 Ebrill 2013

Mae bron 1300 o ddosbarthiadau a gwobrau arbennig wedi’u rhestru yn y rhaglen dda byw ar gyfer sioe Frenhinol Cymru eleni ym mis Gorffennaf, yn cynnwys dros 300 ar gyfer gwartheg, 435 ar gyfer defaid, 80 ar gyfer moch a 58 ar gyfer geifr. Mae’r dosbarthiadau a’r gwobrau arbennig ar gyfer ceffylau a merlod yn dod yn 374. Mae’r rhaglen wedi mynd allan i 5000 o ddarpar arddangoswyr yn y Sioe bedwar diwrnod.

Mae pymtheg brîd pedigri a phum brîd godro’n rhestredig ar gyfer y sioe yn Llanelwedd, ynghyd â dosbarthiadau ar gyfer anifeiliaid bîff masnachol, a bydd 43 o fridiau o ddefaid, yr arddangosfa fwyaf o’i math yn unrhyw sioe amaethyddol yn y byd, yn sefyll mewn rhes i’w beirniadu.

Brîd godro sydd i fod i ymddangos am y tro cyntaf yn Sioe Frenhinol Cymru eleni yw’r gwartheg Swisaidd Brown. Yn cael eu magu yn ardaloedd Alpaidd Ewrop, ble gellir olrhain eu tarddiad yn ôl i’r Oes Haearn, gan ei wneud yn un o’r bridiau hynaf yn y byd, mae nodweddion caledwch, gwydnwch ac iechyd da cyffredinol y gwartheg Swisaidd Brown i’w priodoli i genedlaethau o fyw yn ystod yr haf ar uchder o hyd at 8000 troedfedd uwch lefel y môr.

Yn yr 1800au aethpwyd â gwartheg Swisaidd Brown i America gan y pererinion cynnar ble cawsant eu sefydlu fel brîd godro a dim arall. Yn ddiweddarach, bu iddynt ymledu i lawer o wledydd a dywedir yn awr eu bod yn un o’r poblogaethau gwartheg mwyaf yn y byd. Maent wedi bod yn y Deyrnas Unedig am ryw 40 mlynedd a sefydlwyd cymdeithas brîd yma yn 1973.

Mae chwe dosbarth a phum gwobr arbennig wedi’u rhestru ar gyfer y brîd yn y sioe, yn cynnwys un ar gyfer yr anifail Swisaidd Brown gorau a fagwyd yng Nghymru.
Mae nifer o wobrau o £500 gyda chil-wobrau o £250 yn cael eu cynnig i enillwyr y bencampwriaeth yn adran y gwartheg a bydd nifer o wobrau gwerth £200 yn cael eu dyfarnu i’r pencampwyr yn adran y defaid gyda gwobr uchaf o £300 i enillydd Pencampwr y Pencampwyr.
Mae merlod a chobiau Cymreig yn un o’r hoff atyniadau yn Sioe Frenhinol Cymru ac mae’u perfformiadau trawiadol yn y prif gylch yn boblogaidd gydag ymwelwyr o bob cwr o’r byd. Bydd amryw o fridiau eraill yn cael eu harddangos, o’r merlod  Shetland bychain i’r ceffylau gwedd uchel a grymus.

Y wobr uchaf ar gyfer ceffylau fydd Tlws Parhaol Dillwyn Thomas, sy’n werth £750, ac a fydd yn mynd i enillydd y brif bencampwriaeth.

Mae Pencampwriaeth Yrru Frenhinol Cymru newydd wedi’i threfnu yn adran y ceffylau am yr arddangosyn gorau yn y sioe sy’n cael ei yrru a gall pencampwyr y Gyrru Preifat, Ceffyl a Cherbyd Masnach Ysgafn, Gyrru Cymreig a Gyrru Hacni a Hacni Rhan-Frîd gystadlu am y wobr o £250 a Gwobr CAFC.

Mae’r rhaglen yn rhestru 80 dosbarth a dosbarth arbennig ar gyfer moch, yn cynnwys 13 ar gyfer moch Tamworth, sydd â’u dosbarth eu hunain eleni. Cafodd moch Tamworth, sy’n nodedig am eu lliw coch euraidd, eu datblygu fel brîd yn swydd Stafford ac mae meddwl uchel ohonynt fel cynhyrchwyr carcas bacwn coch.

Mae 58 o ddosbarthiadau a gwobrau ar gyfer geifr, yn cynnwys bridiau godro a geifr Angora, a chystadleuaeth cnu Angora.

Ymhlith y digwyddiadau eraill sydd wedi’u trefnu yw’r rheini ar gyfer Tywyswyr/ Trinwyr Ifanc yn adrannau’r ceffylau, gwartheg, defaid a moch, ac mae cystadlaethau hefyd ar gyfer bugeiliaid a stocmyn bîff a llaeth.

Mae’r rhaglen a’r ffurflenni cais ar gael ar-lein hefyd (rwas.co.uk) a’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Mai 1.

Mae Sioe Frenhinol Cymru’n cael ei chynnal yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, o Orffennaf 22 - 25.

Lawrlwythwch Raglenni a ffurflenni cais Sioe Frenhinol Cymru yma