Ysgoloriaeth £3000 CAFC i fyfyrwyr

11 Mawrth 2013

O bosibl bydd myfyrwyr amaethyddol yng Nghymru sydd wedi cymhwyso’n academaidd i fynd ar gwrs gradd neu gwrs addysg uwch cyfatebol mewn astudiaethau’r tir yn gallu elwa ar gronfa ysgoloriaeth o £3000 gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru sy’n cael ei noddi gan Waitrose.

Mae ysgoloriaethau Sioe Frenhinol Cymru yn anelu at annog myfyrwyr o deilyngdod i ddatblygu eu potensial trwy gyrhaeddiad academaidd i’w galluogi i wneud cyfraniad mwy effeithiol at y diwydiant amaethyddol.

Caiff yr ysgoloriaeth arbennig hon ei dyfarnu’n flynyddol trwy ddethol cystadleuol a’i dosbarthu fel y gwêl y beirniaid yn ddoeth. Mae’n agored i fyfyrwyr o Gymru a all fod wedi cymryd eu Diploma Cenedlaethol Uwch neu radd sylfaen mewn coleg amaethyddol yng Nghymru, Lloegr, neu’r Alban ac sydd efallai yn dymuno, trwy gymhwyster teilyngdod, fynd yn eu blaen i gwrs gradd mewn astudiaethau’r tir mewn coleg prifysgol yn unrhyw un o’r tair gwlad.

I fod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth bydd teulu ymgeisydd wedi bod yn byw yng Nghymru fel arfer am ddim llai na phum mlynedd hyd at ddyddiad y cais.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Ebrill 19 2013.