Heffer yn y Ffair Aeaf yn mynd i Iwerddon am £8200

29 Tachwedd 2012

Fe wnaeth pris uchaf o fwy na £8000 a 25,636 o ymwelwyr – y nifer pedwerydd uchaf ers sefydlu’r achlysur yn 1990 – sicrhau llwyddiant Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2012 er gwaethaf ffyrdd dan ddŵr a’i gwnaeth hi’n anodd teithio i Lanelwedd o rai rhannau o Gymru.

Bu i’r Ffair gyfiawnhau ei henw fel ffynhonnell boblogaidd ar gyfer stoc ifanc ardderchog gyda photensial sioe yn y dyfodol pan brynwyd heffer bîff ifanc British Blue x Limousin a fagwyd gartref gan T.E. Jones a’i Gwmni, Fancie, o Bailea Farm, Heol Senni, Aberhonddu, gan brynwyr o Iwerddon, R & M McGiveron o Gorc, am £8200.

Gwerthwyd prif bencampwr y Ffair, heffer o darw Limousin, Black Mist, a oedd yn eiddo i Miss L. Ann Lewis o Lower Pontgwilym, Aberhonddu, i’r beirniad, Bryan George o Dalgarth, Aberhonddu, am £4000.

Yn un o gefnogwyr pennaf y Ffair Aeaf, bu Elfed Williams o Bontsenni, Aberhonddu, yn ceisio ennill y brif bencampwriaeth byth er iddo gystadlu yn y Ffair Aeaf gyntaf 23 mlynedd yn ôl. Unwaith eto, fodd bynnag, bu’r wobr a chwenychai ddianc rhagddo wrth iddo gymryd y gil-wobr am y pedwerydd tro. Cafodd ei anifail, heffer o darw British Blue, Blackberry, ei thynnu yn ei hôl yn ddiweddarach heb ei gwerthu pan gyrhaeddodd y cynigion £3500.

Cafodd y dosbarthiadau defaid yn y Ffair gefnogaeth dda eto ac roedd y 371 o gynigion yn adran yr ŵyn (parau) yr uchaf ers saith mlynedd. Arweiniwyd y niferoedd cryf gan arddangoswr o Sir Gaerfyrddin, Dafydd Lewis o Lanwrda, y gwnaeth ei bâr o ŵyn Dutch Texel x Beltex a fagodd gartref ennill y brif bencampwriaeth a chael eu gwerthu i Farm Fresh am £2400.

Aeth enillwyr y gil-brif bencampwriaeth, pâr o ŵyn Beltex pur gan Steve a Sara Gibbon o Dregoyd, Aberhonddu, i Vion Foods am £2440.

Yn y cystadlaethau carcas ŵyn cafodd prif bencampwr yr ŵyn unigol, Beltex x a fagwyd gartref o Gwmdauddwr, Rhaeadr, Powys, a bwysai 22 kg, ei werthu am £650 i Randall Parker Foods, Llanidloes.

Gwerthwyd pâr y brif bencampwriaeth, ŵyn  Beltex x Texel a fagwyd gartref gan B. Blandford a’i Feibion o Ledbury, Swydd Henffordd, i A.H. Griffiths, Cigydd, o Leintwardine am £400 yr un.

Roedd y cynigion moch yr uchaf er 2008. Enillodd moch Pietrain Tomos Wyn Howatson o Lansannan, Dinbych, y brif bencampwriaeth i barau, a chawsant eu gwerthu i J. Williams, Cigyddion, o Ddinbych am £244 (3.67c/kg).

Enillwyr y gil-wobr ym mhencampwriaethau’r parau a’r moch unigol oedd moch Cymreig H.D. ac E.M. Roberts o Bwllheli, Gwynedd.

Denodd y Ffair y niferoedd cryf arferol o anifeiliaid o ansawdd yn adran y ceffylau, ble enillwyd y brif bencampwriaeth, a geisir yn ddyfal, gan ebol blwydd Adran A Cymreig, Llwyfo Ianto gan Mrs E. Hughes a Mrs S. Evans, dan ofal Bridfa Lacy, Y Bala, Gwynedd.

Agorwyd y Ffair gan Gareth Davies, Pennaeth Amaethyddiaeth, Wynnstay Group ccc, a ddywedodd fod Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn chwarae rhan flaenllaw yn natblygiad amaethyddiaeth, yr economi leol yn Llanfair-ym-Muallt ac economi ehangach Cymru wledig. Roedd y Ffair Aeaf, meddai, yn llwyddiant ac yn cael ei chydnabod yn awr fel prif ddigwyddiad y Deyrnas Unedig ar gyfer stoc ddethol.

Prisiau ar Gyfartaledd:
Bustych 264c/kg
Heffrod 313c/kg
Carcasau Ŵyn 554c/kg
Ŵyn 284c/kg.