Newyddion

1 Mawrth 2019Atodlenni cystadlaethau’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad ar gael ar-lein yn awr
Atodlenni cystadlaethau’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad ar gael ar-lein yn awr

Mae’n 1af o Fawrth… dydd Gŵyl Dewi, ac mae atodlenni da byw, dofednod, trin gwlân a cheffylau Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad Frenhinol Cymru wedi’u cyhoeddi!

Darllenwch fwy
22 Chwefror 2019Royal Welsh Trail Running Festival returns for 2019
Royal Welsh Trail Running Festival returns for 2019

Thousands of runners will return to the stunning heart of Mid Wales for the 2019 Royal Welsh Trail Running Festival.

Darllenwch fwy
25 Ionawr 2019Ag awydd priodi yn Sioe Frenhinol Cymru eleni?
Ag awydd priodi yn Sioe Frenhinol Cymru eleni?

Nid yn unig y mae’n Ddydd Santes Dwynwen, ond eleni mae Sioe Frenhinol Cymru, sioe sy’n fawr ei bri, yn dathlu ei 100fed sioe… ac mae arnom eisiau rhannu’r cariad.

Darllenwch fwy
17 Ionawr 2019Diwrnod Arddangos ac Arloesi Newydd yn dangos y technolegau diweddaraf yn y diwydiant amaethyddol
Diwrnod Arddangos ac Arloesi Newydd yn dangos y technolegau diweddaraf yn y diwydiant amaethyddol

Yn dangos rhai o’r technolegau diweddaraf sydd ar gael i ffermwyr a’r diwydiant amaeth ehangach, bydd y Diwrnod Arddangos ac Arloesi cyntaf un yn cael ei gynnal ar Faes Sioe Frenhinol Cymru ar ddydd Gwener 1 Chwefror.

Darllenwch fwy
8 Ionawr 2019Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad - dathliad o fywyd gwledig
Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad - dathliad o fywyd gwledig

Bob amser yn fodlon dal ar gyfle ac addasu ein digwyddiadau i fodloni galwadau diwydiant sy’n newid a chynulleidfa ddynamig yn well, mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch o gyhoeddi rhai datblygiadau cyffrous yn ei gŵyl flynyddol, a gynhelir ym mis Mai bob blwyddyn.

Darllenwch fwy
20 Rhagfyr 2018Society Supports Local Town at Christmas
Society Supports Local Town at Christmas

Ongoing close relations between Builth Wells Town Council, the local community and the Royal Welsh Agricultural Society continue throughout the year, but especially at Christmas.

Darllenwch fwy
11 Rhagfyr 2018Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield a noddir gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield a noddir gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch iawn o barhau i gefnogi Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield fel rhan o’n strategaeth i gefnogi’r genhedlaeth nesaf. Mae’r ymddiriedolaeth yn sefydliad sy’n dyfarnu cyfleoedd a all newid bywyd i unigolion, gyda’r bwriad o ddatblygu arweinwyr ac arloeswyr y sector amaethyddol yn y dyfodol.

Darllenwch fwy
11 Rhagfyr 2018Blwyddyn sir nawdd Sir Drefaldwyn yn dod i ben
Blwyddyn sir nawdd Sir Drefaldwyn yn dod i ben

Mae blwyddyn sir nawdd anhygoel Sir Drefaldwyn wedi dod i ben wrth i’w tymor yn y swydd orffen yng nghyfarfod cyngor blynyddol y gymdeithas, a gynhaliwyd eleni ar faes y sioe ar ddydd Gwener 7 Rhagfyr.

Darllenwch fwy

tudalen 2 o 47