Newyddion

17 Ionawr 2019Diwrnod Arddangos ac Arloesi Newydd yn dangos y technolegau diweddaraf yn y diwydiant amaethyddol
Diwrnod Arddangos ac Arloesi Newydd yn dangos y technolegau diweddaraf yn y diwydiant amaethyddol

Yn dangos rhai o’r technolegau diweddaraf sydd ar gael i ffermwyr a’r diwydiant amaeth ehangach, bydd y Diwrnod Arddangos ac Arloesi cyntaf un yn cael ei gynnal ar Faes Sioe Frenhinol Cymru ar ddydd Gwener 1 Chwefror.

Darllenwch fwy
8 Ionawr 2019Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad - dathliad o fywyd gwledig
Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad - dathliad o fywyd gwledig

Bob amser yn fodlon dal ar gyfle ac addasu ein digwyddiadau i fodloni galwadau diwydiant sy’n newid a chynulleidfa ddynamig yn well, mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch o gyhoeddi rhai datblygiadau cyffrous yn ei gŵyl flynyddol, a gynhelir ym mis Mai bob blwyddyn.

Darllenwch fwy
20 Rhagfyr 2018Society Supports Local Town at Christmas
Society Supports Local Town at Christmas

Ongoing close relations between Builth Wells Town Council, the local community and the Royal Welsh Agricultural Society continue throughout the year, but especially at Christmas.

Darllenwch fwy
11 Rhagfyr 2018Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield a noddir gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield a noddir gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch iawn o barhau i gefnogi Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield fel rhan o’n strategaeth i gefnogi’r genhedlaeth nesaf. Mae’r ymddiriedolaeth yn sefydliad sy’n dyfarnu cyfleoedd a all newid bywyd i unigolion, gyda’r bwriad o ddatblygu arweinwyr ac arloeswyr y sector amaethyddol yn y dyfodol.

Darllenwch fwy
11 Rhagfyr 2018Blwyddyn sir nawdd Sir Drefaldwyn yn dod i ben
Blwyddyn sir nawdd Sir Drefaldwyn yn dod i ben

Mae blwyddyn sir nawdd anhygoel Sir Drefaldwyn wedi dod i ben wrth i’w tymor yn y swydd orffen yng nghyfarfod cyngor blynyddol y gymdeithas, a gynhaliwyd eleni ar faes y sioe ar ddydd Gwener 7 Rhagfyr.

Darllenwch fwy
11 Rhagfyr 2018Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn ethol Llywydd 2019
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn ethol Llywydd 2019

Mae’r ffermwr gwartheg adnabyddus ac uchel ei barch, Mr Seimon Thomas FRAgS, wedi’i ethol yn swyddogol yn Llywydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar gyfer 2019.

Darllenwch fwy
11 Rhagfyr 2018Safleoedd y brif ford wedi’u cadarnhau yng nghyfarfod cyngor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Safleoedd y brif ford wedi’u cadarnhau yng nghyfarfod cyngor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Gyda’r tymor blaenorol o bedair blynedd yn y swyddi yn tynnu at ei derfyn, fe wnaeth cyfarfod cyngor blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru gadarnhau lliaws o swyddi’r brif ford i’w dal am gyfnod arall.

Darllenwch fwy
28 Tachwedd 2018Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Uchel ei Phroffil
Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Uchel ei Phroffil

Mae ymweliadau gan Iarlles Wessex a’r Prif Weinidog yn dangos proffil a gwerth Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

Darllenwch fwy

tudalen 2 o 46