Newyddion

10 Gorffennaf 2015
Honours for Welsh farming leaders

Four hardworking and deserving industry leaders have recently been given the honour of being made associates of the Royal Agricultural Societies for their contribution to the agricultural and rural industries in Wales.

Darllenwch fwy
10 Gorffennaf 2015
Louise Owen Memorial Scholarship

Edward Davies of Llanwddyn, Powys has become the very first recipient of the Royal Welsh Louise Owen Memorial Scholarship.

Darllenwch fwy
8 Gorffennaf 2015
Myfyrwyr Addawol yn derbyn Gwobrau Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Bob blwyddyn mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru’n cyflwyno gwobrau ac ysgoloriaethau i fyfyrwyr addawol a sêr y dyfodol, sy’n cydnabod ac yn talu teyrnged i’w brwdfrydedd a’u hymroddiad i amaethyddiaeth Cymru.

Darllenwch fwy
8 Gorffennaf 2015
Medalau Hir-Wasanaeth CAFC i weithwyr amaethyddol

Bydd pum gweithiwr amaethyddol o bob cwr o Gymru, sydd gyda’i gilydd wedi cyflawni 241 o flynyddoedd o wasanaeth, yn derbyn Medal Hir-Wasanaeth Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru mewn cydnabyddiaeth o hyd eu gwasanaeth i’r diwydiant amaethyddol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Darllenwch fwy
8 Gorffennaf 2015
Ffermwr o Sir Benfro’n ennill Tlws Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2015

Mae ffermwyr o Gymru’n enwog fel rhai o arbenigwyr y byd am dyfu glaswellt fel cnwd ac mae llawer ohonynt yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Rheoli Tir Glas Cymru Gyfan, sy’n cael ei chynnal yn flynyddol.

Darllenwch fwy
8 Gorffennaf 2015
Gosodiad gwaith trydan dŵr a boeler biomas blaengar yn ennill gwobr Sioe Frenhinol Cymru

Mae gwaith trydan dŵr trawiadol ar raddfa fechan ynghyd â boeler biomas sydd wedi’u gosod i gynhyrchu trydan ac odyn-sychu coed yng Ngwent wedi ennill Cystadleuaeth Gweithiau ac Adeiladau Fferm 2015 Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Darllenwch fwy
29 Mehefin 2015Dewis o ddillad Sioe Frenhinol Cymru newydd ar gael yn awr!
Dewis o ddillad Sioe Frenhinol Cymru newydd ar gael yn awr!

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi ymuno â’r cwmni dillad o Gaerfyrddin, Lansdown i ddatblygu dewis newydd o ddillad Sioe Frenhinol Cymru swyddogol.

Darllenwch fwy
26 Mehefin 2015Llwyddiant Cneifio i Gymru
Llwyddiant Cneifio i Gymru

Dechreuodd y llwyddiant yn Sioe’r Royal Bath and West ar 28 a 29 Mai yn y Bencampwriaeth Cneifio â Gwellau Chwe Gwlad gyntaf erioed, ble cafodd Elfed Jackson o Fethesda a Gareth Owen o Feddgelert fuddugoliaeth fawr, gyda’u cyd-aelodau yn y tîm Richard Jones o Gorwen a Gareth Daniel o Fachynlleth hefyd yn ennill eu gornest brawf â pheiriant gyntaf yn erbyn Lloegr.

Darllenwch fwy

tudalen 16 o 38