Newyddion

7 Gorffennaf 2016Lab Amaeth i Arddangos Ffermio’r Dyfodol yn y Sioe Frenhinol
Lab Amaeth i Arddangos Ffermio’r Dyfodol yn y Sioe Frenhinol

Bydd arddangosfa Lab Amaeth newydd yn y Sioe Frenhinol eleni’n arddangos amrywiaeth o dechnoleg arloesol fydd yn newid byd mewn amaethyddiaeth dros y 5-10 mlynedd nesaf.

Darllenwch fwy
23 Mehefin 2016Popeth yn barod ar gyfer pedwar diwrnod llawn mynd
Popeth yn barod ar gyfer pedwar diwrnod llawn mynd

Bydd y prif gylchoedd yn Sioe Frenhinol Cymru y mis nesaf yn orlawn o sŵn, cyflymder a pherygl gyda phedwar diwrnod o adloniant di-dor.

Darllenwch fwy
23 Mehefin 2016Gwelliannau i Faes y Sioe
Gwelliannau i Faes y Sioe

Mae cadw maes y sioe mewn cyflwr penigamp yn cadw ein Tîm Ystâd gweithgar yn brysur ar hyd y flwyddyn.

Darllenwch fwy
21 Mehefin 2016Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn annog aelodau i gofleidio newid
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn annog aelodau i gofleidio newid

“Fel sefydliad a arweinir gan ei aelodau, mae’r gymdeithas bob amser yn gosod barn yr aelodau ar frig yr agenda.” meddai Mr John T Davies yn ei anerchiad i’r aelodau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar 17eg Mehefin.

Darllenwch fwy
21 Mehefin 2016Y cyffro’n cynyddu wrth i ymgeiswyr aros i glywed pwy fydd yn derbyn Gwobr Goffa Syr Bryner Jones 2016
Y cyffro’n cynyddu wrth i ymgeiswyr aros i glywed pwy fydd yn derbyn Gwobr Goffa Syr Bryner Jones 2016

Fel anrhydedd bwysicaf Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, mae cystadlu brwd am Wobr Goffa Syr Bryner Jones flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Darllenwch fwy
16 Mehefin 2016Bron yn bryd i Sioe Frenhinol Cymru…
Bron yn bryd i Sioe Frenhinol Cymru…

Mae’r cynlluniau ar gyfer y prif ddigwyddiad yng nghalendr amaethyddol Prydain, Sioe Frenhinol Cymru, yn mynd rhagddynt yn dda. Bydd y sioe bedwar diwrnod yn cael ei chynnal ar 18- 21 Gorffennaf ar faes y sioe yn Llanelwedd.

Darllenwch fwy
26 Mai 2016Royal Welsh Grassland Event is only days away
Royal Welsh Grassland Event is only days away

Final preparations are being made for the third Royal Welsh Grassland event to be held on Thursday 9 June 2016, only a few days away.

Darllenwch fwy
24 Mai 2016Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn denu’r tyrfaoedd
Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn denu’r tyrfaoedd

Miloedd yn cofleidio tywydd gwanwynol nodweddiadol Cymru ac yn mwynhau Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru llawn hwyl arall yn Llanelwedd.

Darllenwch fwy

tudalen 16 o 44