Newyddion

6 Tachwedd 2015Ffair Aeaf Berthnasol ac Arloesol
Ffair Aeaf Berthnasol ac Arloesol

Mae aros yn berthnasol a pharhau i arloesi yn her allweddol wrth i’r trefnwyr geisio diogelu Ffair Aeaf Frenhinol Cymru at y dyfodol, er ei llwyddiant rhyngwladol. Mae’r achlysur a ddechreuodd yn gymharol fach yn 1990 yn cael ei glodfori gan lawer bellach fel y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop, ond gyda’r diwydiant da byw mewn argyfwng ’does neb yn hunanfodlon.

Darllenwch fwy
29 Hydref 2015Ffair Aeaf Frenhinol Cymru
Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Gydag ychydig dros fis i fynd hyd nes y bydd maes y sioe yn Llanelwedd yn llawn ymwelwyr, arddangoswyr a da byw gwych, mae’r paratoadau blynyddol at Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dod at ei gilydd yn berffaith.

Darllenwch fwy
15 Hydref 2015Yn galw'r cigyddion gorau yng Nghymru ar gyfer dwy gystadleuaeth yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru
Yn galw'r cigyddion gorau yng Nghymru ar gyfer dwy gystadleuaeth yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Mae'r cigyddion gorau yng Nghymru'n cael eu hannog i roi cynnig ar ddwy gystadleuaeth yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Llanelwedd fis nesaf.

Darllenwch fwy
25 Medi 2015Royal Welsh Winter Fair schedules are on their way
Royal Welsh Winter Fair schedules are on their way

The highly anticipated Royal Welsh Winter Fair Schedules have been packed and posted, and are currently on their way to thousands of potential exhibitors.

Darllenwch fwy
14 Medi 2015Yn galw pob cneifiwr iau!
Yn galw pob cneifiwr iau!

Gwahoddir cneifwyr iau o bob cwr o Gymru i wneud cais am Ysgoloriaeth Goffa Louise Owen Sioe Frenhinol Cymru y flwyddyn nesaf.

Darllenwch fwy
9 Medi 2015Pencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan
Pencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan

Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd cornel brydferth o Sir Benfro yn croesawu 56ed Bencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan.

Darllenwch fwy
2 Medi 2015E-docynnau ar gyfer y Ffair Aeaf ar gael yn awr
E-docynnau ar gyfer y Ffair Aeaf ar gael yn awr

Wedi i e-docynnau gael eu lansio ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru yr haf yma, mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch o gyhoeddi eich bod yn awr yn gallu prynu e-docynnau rhatach eu pris i’r Ffair Aeaf.

Darllenwch fwy
27 Awst 2015Dros £25,000 o arian gwobrwyo ar gael yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni
Dros £25,000 o arian gwobrwyo ar gael yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni

Yn cael ei chyfrif yn uchel fel un o’r digwyddiadau anifeiliaid tew gorau yn Ewrop, mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn awyddus unwaith eto i ddenu’r arddangosion da byw gorau o bob cwr o’r wlad, i gyd yn cystadlu am eu cyfran o dros £25,000 o’r cyfanswm arian gwobrwyo sydd ar gael yn ystod y digwyddiad deuddydd.

Darllenwch fwy

tudalen 14 o 38