Newyddion

9 Gorffennaf 2016Gwobr Dr Emrys Evans
Gwobr Dr Emrys Evans

Enillydd teilwng Gwobr Dr Emrys Evans Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni, gyda’i thema mecaneiddio amaethyddol, yw Dafydd Evans o Hendreseifion, Llanwrin, Machynlleth, Powys.

Darllenwch fwy
9 Gorffennaf 2016Cystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr 2016
Cystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr 2016

Mae cystadlaethau silwair cladd a byrnau mawr Cymru gyfan 2016 sy’n cael eu rhedeg gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru, sy’n dathlu’i hanner canmlwyddiant eleni, wedi gweld eto silwair o’r safon uchaf yn cael ei gynhyrchu gan lawer o’r tyfwyr silwair gorau o bob rhan o Gymru.

Darllenwch fwy
9 Gorffennaf 2016Addasiad ysgubor garreg draddodiadol yn ennill Cystadleuaeth Adeiladau Fferm 2016 CAFC
Addasiad ysgubor garreg draddodiadol yn ennill Cystadleuaeth Adeiladau Fferm 2016 CAFC

Mae addasiad ysgubor trawiadol sy’n cynnig llety twristiaid hunanarlwyol o safon uchel ym Meirionnydd wedi ennill Cystadleuaeth Gweithiau ac Adeiladau Fferm 2016 Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Darllenwch fwy
9 Gorffennaf 2016Ffermwr o Geredigion yn ennill Tlws Tir Glas 2016 Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Ffermwr o Geredigion yn ennill Tlws Tir Glas 2016 Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Mae ffermwyr Cymru’n enwog fel rhai o arbenigwyr y byd ar dyfu glaswellt fel cnwd ac mae llawer ohonynt yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Rheoli Tir Glas Cymru Gyfan, sy’n cael ei chynnal bob blwyddyn.

Darllenwch fwy
9 Gorffennaf 2016Medalau Hir-Wasanaeth CAFC i weithwyr amaethyddol
Medalau Hir-Wasanaeth CAFC i weithwyr amaethyddol

Bydd wyth o weithwyr amaethyddol o bob rhan o Gymru, sydd gyda’i gilydd wedi cyflawni 352 mlynedd o wasanaeth, yn derbyn Medal Hir-Wasanaeth Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i gydnabod hyd eu gwasanaeth i’r diwydiant amaethyddol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Darllenwch fwy
7 Gorffennaf 2016
Anrhydeddau i arweinwyr ffermio Cymru

Mae wyth o arweinwyr gweithgar a theilwng y diwydiant wedi derbyn yr anrhydedd eleni o gael eu gwneud yn aelodau cyswllt o’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol am eu cyfraniad at y diwydiannau amaethyddol a gwledig yng Nghymru.

Darllenwch fwy
7 Gorffennaf 2016Lab Amaeth i Arddangos Ffermio’r Dyfodol yn y Sioe Frenhinol
Lab Amaeth i Arddangos Ffermio’r Dyfodol yn y Sioe Frenhinol

Bydd arddangosfa Lab Amaeth newydd yn y Sioe Frenhinol eleni’n arddangos amrywiaeth o dechnoleg arloesol fydd yn newid byd mewn amaethyddiaeth dros y 5-10 mlynedd nesaf.

Darllenwch fwy
23 Mehefin 2016Popeth yn barod ar gyfer pedwar diwrnod llawn mynd
Popeth yn barod ar gyfer pedwar diwrnod llawn mynd

Bydd y prif gylchoedd yn Sioe Frenhinol Cymru y mis nesaf yn orlawn o sŵn, cyflymder a pherygl gyda phedwar diwrnod o adloniant di-dor.

Darllenwch fwy

tudalen 13 o 41