Newyddion

9 Tachwedd 2016Helen Davies becomes the first female recipient of the John Gittins Memorial Award
Helen Davies becomes the first female recipient of the John Gittins Memorial Award

On the momentous day that the first woman bishop was elected in Wales, history was also being made at the Royal Welsh Show ground in Llanelwedd, with Helen Davies from Oswestry becoming the first woman to ever win the prestigious John Gittins Memorial Award for outstanding contributions to the Welsh sheep industry.

Darllenwch fwy
4 Tachwedd 2016Royal Welsh Winter Fair to be opened by one of Wales’s most respected farmers
Royal Welsh Winter Fair to be opened by one of Wales’s most respected farmers

With just over three weeks to go until the showground in Llanelwedd is full of visitors, exhibitors and superb livestock, preparations for the annual Royal Welsh Winter Fair are coming together well.

Darllenwch fwy
17 Hydref 2016Mae cyfri’r dyddiau tan Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2016 wedi dechrau
Mae cyfri’r dyddiau tan Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2016 wedi dechrau

Mae cyfri’r dyddiau wedi dechrau, a gyda dim ond chwe wythnos i fynd tan fydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ar ei hanterth, mae aelodau’r pwyllgor trefnu a chynrychiolwyr tri phrif noddwr y Ffair wedi dod at ei gilydd i nodi’r achlysur.

Darllenwch fwy
4 Hydref 2016Butchers aim to be top of the chops at Royal Welsh Winter Fair
Butchers aim to be top of the chops at Royal Welsh Winter Fair

Two competitions to find butchers who are top of the chops in Wales are set to take centre stage at this year’s Royal Welsh Winter Fair in Builth Wells in November.

Darllenwch fwy
29 Medi 2016McCartneys yn aros fel arwerthwyr swyddogol Ffair Aeaf Frenhinol Cymru
McCartneys yn aros fel arwerthwyr swyddogol Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Gyda’r paratoadau at 27ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ar eu hanterth, a’r cynigion da byw yn dechrau llifo i mewn i’r swyddfa, mae’r gymdeithas wrth ei bodd o gyhoeddi mai McCartneys fydd arwerthwyr swyddogol y Ffair unwaith eto.

Darllenwch fwy
27 Medi 2016‘Cymdeithasau a sioeau amaethyddol: i ble’r awn ni o’r fan hyn?’
‘Cymdeithasau a sioeau amaethyddol: i ble’r awn ni o’r fan hyn?’

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch iawn o fod ag Ysgolor Nuffield a  gyhoeddwyd yn ddiweddar ymhlith ei rhengoedd.

Darllenwch fwy
14 Medi 2016Atodlenni Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ar gael ar-lein
Atodlenni Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ar gael ar-lein

Efallai ein bod i gyd yn mwynhau haf bach Mihangel hyfryd, ond mae llawer iawn o sylw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar y Ffair Aeaf, a fydd yn cael ei chynnal ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt ar ddydd Llun 28 a dydd Mawrth 29 Tachwedd 2016.

Darllenwch fwy
30 Awst 2016Ysgoloriaeth Goffa Louise Owen
Ysgoloriaeth Goffa Louise Owen

Mae’r dyddiad cau ar gyfer Ysgoloriaeth Goffa Louise Owen 2017 ar 1 Hydref yn agosáu’n gyflym!

Wedi’i sefydlu yn 2014 gan deulu Louise, mae’r ysgoloriaeth flynyddol o £1,000 i helpu i ariannu taith i Seland Newydd yn cael ei dyfarnu i’r cneifiwr iau yng Nghymru sy’n dangos yr addewid mwyaf ac mae’n anelu at roi’r cyfle iddynt ddatblygu a hybu eu sgiliau cneifio.

Darllenwch fwy

tudalen 13 o 44