Newyddion

9 Gorffennaf 2016Medalau Hir-Wasanaeth CAFC i weithwyr amaethyddol
Medalau Hir-Wasanaeth CAFC i weithwyr amaethyddol

Bydd wyth o weithwyr amaethyddol o bob rhan o Gymru, sydd gyda’i gilydd wedi cyflawni 352 mlynedd o wasanaeth, yn derbyn Medal Hir-Wasanaeth Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i gydnabod hyd eu gwasanaeth i’r diwydiant amaethyddol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Darllenwch fwy
7 Gorffennaf 2016
Anrhydeddau i arweinwyr ffermio Cymru

Mae wyth o arweinwyr gweithgar a theilwng y diwydiant wedi derbyn yr anrhydedd eleni o gael eu gwneud yn aelodau cyswllt o’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol am eu cyfraniad at y diwydiannau amaethyddol a gwledig yng Nghymru.

Darllenwch fwy
7 Gorffennaf 2016Lab Amaeth i Arddangos Ffermio’r Dyfodol yn y Sioe Frenhinol
Lab Amaeth i Arddangos Ffermio’r Dyfodol yn y Sioe Frenhinol

Bydd arddangosfa Lab Amaeth newydd yn y Sioe Frenhinol eleni’n arddangos amrywiaeth o dechnoleg arloesol fydd yn newid byd mewn amaethyddiaeth dros y 5-10 mlynedd nesaf.

Darllenwch fwy
23 Mehefin 2016Popeth yn barod ar gyfer pedwar diwrnod llawn mynd
Popeth yn barod ar gyfer pedwar diwrnod llawn mynd

Bydd y prif gylchoedd yn Sioe Frenhinol Cymru y mis nesaf yn orlawn o sŵn, cyflymder a pherygl gyda phedwar diwrnod o adloniant di-dor.

Darllenwch fwy
23 Mehefin 2016Gwelliannau i Faes y Sioe
Gwelliannau i Faes y Sioe

Mae cadw maes y sioe mewn cyflwr penigamp yn cadw ein Tîm Ystâd gweithgar yn brysur ar hyd y flwyddyn.

Darllenwch fwy
21 Mehefin 2016Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn annog aelodau i gofleidio newid
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn annog aelodau i gofleidio newid

“Fel sefydliad a arweinir gan ei aelodau, mae’r gymdeithas bob amser yn gosod barn yr aelodau ar frig yr agenda.” meddai Mr John T Davies yn ei anerchiad i’r aelodau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar 17eg Mehefin.

Darllenwch fwy
21 Mehefin 2016Y cyffro’n cynyddu wrth i ymgeiswyr aros i glywed pwy fydd yn derbyn Gwobr Goffa Syr Bryner Jones 2016
Y cyffro’n cynyddu wrth i ymgeiswyr aros i glywed pwy fydd yn derbyn Gwobr Goffa Syr Bryner Jones 2016

Fel anrhydedd bwysicaf Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, mae cystadlu brwd am Wobr Goffa Syr Bryner Jones flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Darllenwch fwy
16 Mehefin 2016Bron yn bryd i Sioe Frenhinol Cymru…
Bron yn bryd i Sioe Frenhinol Cymru…

Mae’r cynlluniau ar gyfer y prif ddigwyddiad yng nghalendr amaethyddol Prydain, Sioe Frenhinol Cymru, yn mynd rhagddynt yn dda. Bydd y sioe bedwar diwrnod yn cael ei chynnal ar 18- 21 Gorffennaf ar faes y sioe yn Llanelwedd.

Darllenwch fwy

tudalen 11 o 39