Newyddion

24 Chwefror 2017
12 mlynedd yn ddiweddarach ac mae #LoveRoyalWelsh yn dal i ffynnu

I ddathlu Dydd Sant Ffolant yn gynharach y mis hwn roeddem yn meddwl y byddem yn rhannu rhywfaint o gariad gyda’n cystadleuaeth #LoveRoyalWelsh i gyplau a wnaeth gyfarfod yn Sioe Frenhinol Cymru.

 

Darllenwch fwy
16 Chwefror 2017Enwebiadau’n agor ar gyfer gwobrau CAFC 2017
Enwebiadau’n agor ar gyfer gwobrau CAFC 2017

Mae 12 o Bwyllgorau Ymgynghorol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wrthi ar hyn o bryd yn ystyried pwy fyddant yn eu henwebu ar gyfer pedwar o fwrsarïau a gwobrau’r Gymdeithas eleni.

Darllenwch fwy
14 Chwefror 2017Enillwch docynnau i Sioe Frenhinol Cymru ac arian neu dalebau i’ch ysgol
Enillwch docynnau i Sioe Frenhinol Cymru ac arian neu dalebau i’ch ysgol

Yn galw pob ysgol… a ydych chi a’ch disgyblion yn teimlo’n greadigol? Mae tair cystadleuaeth yn agored yn awr i ysgolion ar draws Cymru ac ymhellach i ffwrdd i gael cyfle i ennill tocynnau i Sioe Frenhinol Cymru ynghyd ag arian neu dalebau i’r ysgol.

Darllenwch fwy
7 Chwefror 2017Rhodd am ddim #CaruSioeFrenhinolCymru Dydd Sant Ffolant
Rhodd am ddim #CaruSioeFrenhinolCymru Dydd Sant Ffolant

Gyda Dydd Sant Ffolant yn agos iawn, roeddem yn meddwl y byddem yn rhannu rhywfaint o gariad.

A ydych chi'n un o'r nifer o gyplau hapus sydd wedi cyfarfod yn un o digwyddiadau'r Sioe Fawr? Byddem wrth ein bodd yn cael gwybod mwy am eich stori ac fe allech ennill par o docynnau i dreilio diwrnod rhamantus gyda'ch gilydd yn Sioe Frenhinol Cymru 2017.

Darllenwch fwy
7 Chwefror 2017Alwyn Rees yn cymryd yr awenau ym Mhwyllgor Ffair Aeaf Frenhinol Cymru
Alwyn Rees yn cymryd yr awenau ym Mhwyllgor Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Yn cyfarfod am y tro cyntaf ers y digwyddiad deuddydd llwyddiannus yn ôl ym mis Tachwedd, ymgasglodd pwyllgor Ffair Aeaf Frenhinol Cymru heddiw (dydd Llun 6 Chwefror) ar faes y sioe yn Llanelwedd i ddechrau gwneud cynlluniau ar gyfer 2017.

Darllenwch fwy
1 Chwefror 2017Paratoadau Sioe Frenhinol Cymru ar fynd yn barod yn yr adran Garddwriaeth
Paratoadau Sioe Frenhinol Cymru ar fynd yn barod yn yr adran Garddwriaeth

Mae 2017 yma a gyda dim ond ychydig dros chwe mis tan Sioe Haf Frenhinol Cymru, mae’r paratoadau yn yr adran garddwriaeth ar fynd!

Darllenwch fwy
1 Chwefror 2017Kitson & Sons Butchers poised to beef up Valentine’s Day
Kitson & Sons Butchers poised to beef up Valentine’s Day

Kitson & Sons Butchers is set to beef up this year’s Valentine’s celebrations by serving up meat from some of the best prime cattle in the country at its three shops in North Yorkshire and Cleveland.
 
Owner Anthony Kitson created history late last year when buying the overall supreme champion beef cattle at all three of the country’s principal Christmas primestock shows – the English Winter Fair, the Royal Welsh Winter Fair and LiveScot.

Darllenwch fwy
31 Ionawr 2017
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Noddi goleuadau Nadolig Llanfair-ym-Muallt

Bob blwyddyn mae Cyngor Tref Llanfair-ym-Muallt, gyda help gwirfoddolwyr, yn goleuo'r strydoedd gydag arddangosfa wych o oleuadau Nadolig.

Darllenwch fwy

tudalen 10 o 43