Disgrifiad

Wedi'i hadeiladu yn 2010 mewn ymateb i alwadau cynyddol am lecyn arddangos modern, saif y Neuadd Fwyd mewn lleoliad ardderchog ar faes y sioe, sef safle'r hen Blas Llanelwedd, ac mae rhai o'r coed aeddfed a'r nodweddion archeolegol wedi'u cadw fel canolbwyntiau allweddol i'r datblygiad. Mae elfennau o'r ardd furiog wreiddiol wedi'u cadw hefyd fel nodweddion yn nhirluniad caled y Neuadd Fwyd newydd.

Yn fewnol, mae gan yr adeilad neuadd arddangos fawr agored gyda phyllau gwasanaeth dan y llawr mewn mannau strategol. Mae yna ymolchfeydd ategol a lle storio cyfagos y tu mewn i'r cyfadeilad. Mae'r llawr cyntaf yn cynnwys lle agored sy'n addas ar gyfer llawer math o ddefnydd, megis arddangosfeydd, lansiadau, cynadleddau ayb. ac mae'i wedi'i gyfarparu â chegin fach.

Yn ystod Sioe'r Haf a'r Ffair Aeaf defnyddir yr adeilad yn gyfan gwbl fel lleoliad arddangos bwyd a diod gydag arddangosfeydd o gynhyrchion sydd wedi'u gwneud neu'u prosesu yng Nghymru. Mae ar gael i'w hurio trwy gydol gweddill y flwyddyn ac o ystyried ei faint byddai'n addas ar gyfer cynulliadau a digwyddiadau mawr sy'n alluog i eistedd hyd at 500 i fwyta neu gynulleidfa o tua 1000. Cafodd seremoni wobrwyon Gwir Flas Cymru, a ddarlledwyd ar y teledu, ei chynnal yno yn 2012 ac ysgogwyd y trefnwyr i wneud y sylw fod “y lleoliad yn un penigamp ac ni fyddem yn petruso wrth gymeradwyo eich man cyfarfod i'n cleientiaid”.

Manylion Technegol a Chyfleusterau

Manylion
Hyd y Neuadd 47.860m
Lled y Neuadd 29m
Hyd a lled y Llawr cyfan 1363m²
Gorffeniad llawr  Epocsi-Resin Hylan
Toiledau Oes
Cyfleusterau i bobl anabl Oes
Mynediad Diwifr i’r Rhyngrwyd OesCynllun yr Adeilad

Cliciwch ar y delweddau isod i gael rhai mwy o faint:

   
 

 

Lluniau

Cliciwch ar y delweddau isod i gael rhai mwy o faint: