Meirion Owen a’r Pac Cwacian

Croeso i’r ‘Cwac Pac’ campus sy’n cyfuno Cŵn Defaid y Goror deheuig gyda hwyaid Indian Runner digywilydd i ddarparu arddangosfeydd ysmala gyda’r cŵn defaid a’r hwyaid sy’n arddangos y berthynas glòs a’r cyfathrebu rhwng yr hyfforddwr a’r ci.  Mae’r arddangosfeydd hyn yn dra rhyngweithiol, gan ganiatáu cyfranogiad ymarferol gan oedolion a phlant.

Mae Meirion yn darparu ei sylwebaeth ei hun wrth iddo ddefnyddio cyfuniad o orchmynion i arwain ei gŵn a’r hwyaid Indian Runner cydweithredol (ac anghydweithredol weithiau) o amgylch cwrs sy’n cynnwys twnelau, llithrennau a chorlannau.

Mae Meirion wedi’i fagu gyda Chŵn Defaid y Goror. Ef yw’r drydedd genhedlaeth o’i deulu i fod a wnelo â’r grefft o hyfforddi, cystadlu ac arddangos gyda’i gŵn defaid ar hyd a lled y wlad.  Mae’n fedrus mewn treialon cŵn defaid, yn gyn-Bencampwr Cenedlaethol Cymru ac yn Gapten Cymru mewn cystadlaethau Cŵn Defaid Rhyngwladol. Mae wedi beirniadu’n genedlaethol ac yn rhyngwladol hefyd ac mae’n aelod oes yn, ac yn chwarae rhan weithredol yn y Gymdeithas Gŵn Defaid Ryngwladol.

Heddiw, mae Meirion a’r Cwac Pac yn teithio’r wlad yn perfformio mewn sioeau rhanbarthol a chenedlaethol, yn ogystal â digwyddiadau preifat ac mae’n darparu rhaglenni meithrin tîm wedi’u haddasu ar gyfer amryw o gleientiaid corfforaethol hefyd.

I gael mwy o fanylion cysylltwch â Meirion: www.quackpack.co.uk