Meirion Owen a’r Pac Cwacian

Mae Meirion yn hyfforddwr cŵn defaid, yn feirniad ac yn drefnydd digwyddiadau uchel ei barch a medrus iawn. Dechreuodd gymryd rhan mewn treialon cŵn defaid yn naw oed ac ers hynny mae wedi mynd ymlaen i ennill llawer o gystadlaethau, yn cynnwys Pencampwriaeth Cŵn Defaid Cenedlaethol Cymru. Mae wedi bod yn gapten ar dîm Cymru hefyd yn y Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol hefyd.

Mae Meirion yn aelod oes ac yn aelod o Gyngor y Gymdeithas Gŵn Defaid Ryngwladol ac yn gyn-Lywydd Cymreig y Gymdeithas. Mae dyletswyddau beirniadu wedi mynd â Meirion dros y byd i gyd, a chafodd yr anrhydedd o gael ei wahodd i feirniadu Treialon Cŵn Defaid y Byd pan gawsant eu cynnal am y tro cyntaf un yn Y Bala. Fe wnaeth Meirion arwain y pwyllgor trefnu ar gyfer y Treialon Cŵn Defaid llwyddiannus iawn a gynhaliwyd yn Llandeilo hefyd.
Wedi’i eni a’i fagu’n ffermwr, bu Meirion yn ymwneud â chŵn defaid y Goror ar hyd ei oes. Ef yw’r drydedd genhedlaeth o’i deulu i fod a wnelo â’r grefft o hyfforddi, cystadlu ac arddangos gyda’i gŵn defaid ym mhob rhan o’r wlad.

Mae Meirion yn ymddangos yn rheolaidd ar y teledu a bu ar dair cyfres o raglen boblogaidd iawn y BBC 'One Man and His Dog.'  Rhoddwyd lle blaenllaw iddo ar lawer o raglenni teledu, yn cynnwys ‘Countryfile’, a ‘The One Show’ y BBC, ‘Pet Nation’ SKY1 ac yn ddiweddar ar y ‘Farmers Country Showdown’ a ‘Songs of Praise.’
Mae arddangosiadau cŵn defaid a hwyaid Meirion wedi’u cynllunio i ddangos doniau rhyfeddol cŵn defaid a’r cyfathrebu rhwng yr hyfforddwr a’r ci. Mae’i arddangosiadau’n llawn gwybodaeth, yn addysgiadol, ac yn eithriadol o ddifyr. Maent yn rhyngweithiol hefyd, gan ganiatáu cyfranogiad ymarferol gan oedolion a phlant. Mae Meirion yn darparu ei sylwebaeth ddoniol ei hun wrth iddo ddefnyddio cyfuniad o orchmynion i arwain ei gŵn a’i hwyaid Indian Runner cydweithredol (ac anghydweithredol ambell dro) o amgylch cwrs sy’n cynnwys twneli, llithrennau a chorlannau.

Heddiw, mae Meirion a’r Cwac Pac yn teithio’r wlad yn perfformio mewn sioeau rhanbarthol a chenedlaethol, yn ogystal â digwyddiadau preifat ac mae’n darparu rhaglenni meithrin tîm wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer amryw o gleientiaid corfforaethol hefyd.

I gael mwy o fanylion cysylltwch â Meirion: www.quackpack.co.uk