Marchnad Ffermwyr Gychwynnol

Bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni yn croesawu ‘Marchnad Ffermwyr Gychwynnol’ unigryw ar gyfer 12 o fusnesau bwyd sydd newydd eu sefydlu.

Yn cael ei wneud yn bosibl oherwydd partneriaeth rhwng Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a’r prosiect Agora, mae’r fenter yn anelu at roi’r cyfle i’r busnesau bach hyn i feithrin hyder a sgiliau manwerthu allweddol trwy raglen o hyfforddiant a chefnogaeth.

Mae’r 12 busnes a ddewiswyd i gymryd rhan yn y Farchnad Ffermwyr Gychwynnol newydd yn Ffair Aeaf eleni yn cynnwys unigolion sydd â dyhead i ddatblygu eu syniad yn fusnes llewyrchus. Bydd pob un o’r 12 yn derbyn hyfforddiant wedi’i dargedu, yn cael ei gyflwyno gan yr arbenigwraig bwyd a diod adnabyddus, Nerys Howell, cyn y Ffair Aeaf, gan eu paratoi ar gyfer eu diwrnod cyntaf o fasnachu yn y ffair.

Bydd gallu profi’r farchnad fel hyn yn galluogi’r busnesau newydd hyn i wneud ymchwil ac ennill y sgiliau a’r hyder i fynd â’u busnes i’r lefel nesaf … fe allant hyd yn oed weld eu hunain yn Neuadd Fwyd Frenhinol Cymru y tro nesaf!

Mae Agora yn brosiect newydd sbon a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy’n darparu cefnogaeth am ddim i fusnesau newydd a bach sy’n cynhyrchu nwyddau wedi eu tyfu, pori a’u creu yng nghanolbarth a de-ddwyrain Cymru.

Bydd ymwelwyr â’r Ffair Aeaf yn cael y cyfle i alw heibio a phrynu bwyd, diod ac anrhegion o’r Farchnad Ffermwyr Gychwynnol, wedi’i lleoli y tu allan i brif swyddfa’r gymdeithas, yn ystod dau ddiwrnod y ffair. Peidiwch â cholli’r cyfle hwn i fod yn un o’r cyntaf i flasu rhywfaint o’r cynnyrch ag iddo frand Cymreig a fydd ar gynnig yn y dyfodol!

2018 Canllawiau

2018 Ffurflen Gais


Gofalwch os gwelwch yn dda eich bod yn dychwelyd eich cais wedi’i gwblhau erbyn 22ain Hydref 2018 at:

AGORA, Ysguboriau Fferm Mathrafal, Meifod, Y Trallwng, Powys, SY22 6HT
Ffôn: 01938 530 987
Ebost: Llio.Wyn@menterabusnes.co.uk