Marchnad Ffermwyr Gychwynnol

Bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni yn croesawu ‘Marchnad Ffermwyr Gychwynnol’ unigryw ar gyfer o fusnesau bwyd sydd newydd eu sefydlu.

Yn cael ei wneud yn bosibl oherwydd partneriaeth rhwng Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a’r prosiect Agora, mae’r fenter yn anelu at roi’r cyfle i’r busnesau bach hyn i feithrin hyder a sgiliau manwerthu allweddol trwy raglen o hyfforddiant a chefnogaeth.

Mae’r busnes a ddewiswyd i gymryd rhan yn y Farchnad Ffermwyr Gychwynnol newydd yn Ffair Aeaf eleni yn cynnwys unigolion sydd â dyhead i ddatblygu eu syniad yn fusnes llewyrchus.

Bydd gallu profi’r farchnad fel hyn yn galluogi’r busnesau newydd hyn i wneud ymchwil ac ennill y sgiliau a’r hyder i fynd â’u busnes i’r lefel nesaf … fe allant hyd yn oed weld eu hunain yn Neuadd Fwyd Frenhinol Cymru y tro nesaf!

Bydd ymwelwyr â’r Ffair Aeaf yn cael y cyfle i alw heibio a phrynu bwyd, diod ac anrhegion o’r Farchnad Ffermwyr Gychwynnol, wedi’i lleoli y tu allan i brif swyddfa’r gymdeithas, yn ystod dau ddiwrnod y ffair. Peidiwch â cholli’r cyfle hwn i fod yn un o’r cyntaf i flasu rhywfaint o’r cynnyrch ag iddo frand Cymreig a fydd ar gynnig yn y dyfodol!

Cegin Kate, Powys - Cakes, fudge

Hindwell Farm, Powys - Beef, Lamb

Aga Farm, Caerphilly - Pork

Guy Hottie, Torfaen -  Chilli Sauce

Chapelle Turkeys, Powys - Turkey                                 

Collards Distillery Ltd, Powys - Spirits                                   

Handcrafted & Homemade Cakes, Monmouthshire - Cookies, Cakes                 

Bodloni, Vale of Glamorgan - Soup                                     

Huw's Kitchen, Caerphilly - Welsh Cakes                      

The Preservation Society, Monmouthshire - Jams, Preserves          

Afan Vale Chocolates, Neath Port Talbot - Chocolates