Cystadlu

Cystadlaethau Da Byw - Ceisiadau olaf: 3 Ebrill 2017 (Geifr Godro - 7 Ebrill 2017)

Rydym yn symud i fersiwn electronig o Atodlen Dda Byw'r Ŵyl Wanwyn.

Byddir yn e-bostio Atodlenni Da Byw'r Ŵyl Wanwyn i arddangoswyr yn y dyfodol; gyda'r opsiwn o ‘gopi caled’ yn cael ei bostio ar gais.

…cysylltwch â Rhian Davies:
Ffôn: 01982 554 408
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: rhian@rwas.co.ukCystadleuaeth Cymdeithasau Bridiau Gwartheg - Ceisiadau olaf: 7 Ebrill 2017

yn agored I Fridiau Prydeining Prin a Brodorol eu tarddiad yn unig

…cysylltwch â Rhian Davies:
Ffôn: 01982 554 408
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: rhian@rwas.co.ukCystadleuthau Ffariaeth - Ceisiadau olaf: 21 Ebrill 2017

…cysylltwch â Amanda Burton:
Ffôn: 01982 554 409
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: amanda@rwas.co.ukCeffylan
- Ceisiadau olaf: 3 Ebrill 2017

Gwybodaeth Newydd i Arddangoswyr

Ffurflen Gais

…cysylltwch â Amanda Burton:
Ffôn: 01982 554 409
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: amanda@rwas.co.uk


 
Prif Sioe Gŵn Agored

Ffurflen Gais

Ceisiadau post yn cau: Dydd Llun 17 Ebrill 2017 (marc post)
Gellir Gwneud ceisiadau ar lein i fyny at canol nos 2 Mai 2017
www.fossedata.co.uk

…cysylltwch â Julie Howells,
Ysgrifennydd Adran y Cwn:
Ffôn: 01269 841 356 / 07792 829 892