Cystadlu

Cystadlaethau Da By

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - 3 Ebrill 2018

Rydym yn symud i fersiwn electronig o Atodlen Dda Byw'r Ŵyl Wanwyn.

Byddir yn e-bostio Atodlenni Da Byw'r Ŵyl Wanwyn i arddangoswyr yn y dyfodol; gyda'r opsiwn o ‘gopi caled’ yn cael ei bostio ar gais.

…cysylltwch â Rhian Davies:
Ffôn: 01982 554 408
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: rhian@rwas.co.ukCystadleuaeth Cymdeithasau Bridiau Gwartheg

yn agored I Fridiau Prydeining Prin a Brodorol eu tarddiad yn unig

Atodlen

…cysylltwch â Rhian Davies:
Ffôn: 01982 554 408
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: rhian@rwas.co.ukCystadleuthau Ffariaeth

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - 23 Ebrill 2018

Atodlen

…cysylltwch â Amanda Burton:
Ffôn: 01982 554 409
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: amanda@rwas.co.ukCeffylau

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - 3 Ebrill 2018

Cylchlythyr ceffylau

Atodlen

**Amendment to Horse Schedule**
Novice Section Class 37 – Novice Retrained Racehorse

Please note that the horses DO NOT have to be registered with RoR, however, they must have raced and be registered with Wetherby’s. This class is not an affiliated class in 2018.

Ffurflen Gais

…cysylltwch â Amanda Burton:
Ffôn: 01982 554 409
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: amanda@rwas.co.ukDofednod

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - 25 Ebrill 2018

Atodlen

Ffurflen Gais

Declaration form

…cysylltwch â Amanda Burton:
Ffôn: 01982 554 409
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: amanda@rwas.co.uk

 


 
Prif Sioe Gŵn Agored

www.fossedata.co.uk

…cysylltwch â Julie Howells,
Ysgrifennydd Adran y Cwn:
Ffôn: 01269 841 356 / 07792 829 892Cystadleuaeth Tynnu Rhaff

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - 4 Mai 2018

Ffurflen Gais