Atodlenni Cystadlaethau

Cystadlaethau Da By

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - 1 Ebrill 2019 
(Geifr Godro - 5 Ebrill 2019)

Atodlen Dda Byw

**Ychwanegiad at yr Atodlen**

Adran Defaid
Dylai defaid Hebridëaidd i gyd gael eu cofnodi yn yr Adran Defaid Hebridëaidd NEWYDD a restrir ar dudalen 18 ac nid dan yr Adran Bridiau Prin - Cyntefig ar dudalen 13.

Adran Geifr Boer
Bydd Beirniadu’r Dosbarthiad Geifr Boer Dydd Sul Newydd yn cychwyn am 10.30 y bore.

Equine Influenza statement

Llythyr a rhestr wirio arddangoswyr

Ffurflen Gais – Defaid

Ffurflen Gais – Moch

Ffurflen Gais – Geifr a Chnu Angora

Ffurflen Gais – Geifr Pigmi 

Ffurflen Gais – Geifr Godro

Ffurflen Gais – Geifr Boeraidd

Ffurflen Gais – Gwartheg

…cysylltwch â Rhian Davies:
Ffôn: 01982 554 408
Ebost: rhian@rwas.co.uk

 

 

Ceffylau

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - 5 Ebrill 2019

Atodlen

**Ychwanegiad at yr Atodlen**

Novice Section Class 38 – Novice Retrained Racehorse
Please note that horses DO NOT have to be registered with RoR, however, they must have raced and be registered with Wetherby’s.  This class is not an affiliated class in 2019.

Llythyr a rhestr wirio arddangoswyr

Ffurflen Gais

…cysylltwch â Amanda Burton:
Ffôn: 01982 554 409
Ebost: amanda@rwas.co.uk

 

Trafod Gwlân

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - 26 Ebrill 2019

Atodlen

Ffurflen Gais

…cysylltwch â Tracy Powell:
Ffôn: 01982 554 420
Ebost: tracy@rwas.co.uk


 

Dofednod

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - 22 Ebrill 2019

Atodlen

Ffurflen Gais

Decleration form

…cysylltwch â Amanda Burton:

Ffôn: 01982 554 409
Ebost: amanda@rwas.co.uk


 
Prif Sioe Gŵn Agored

www.fossedata.co.uk

…cysylltwch â Julie Howells,
Ysgrifennydd Adran y Cwn:
Ffôn: 01269 841 356 / 07792 829 892Cystadleuaeth Cymdeithasau Bridiau Gwartheg

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - 5 Ebrill 2019

Atodlen

…cysylltwch â Rhian Davies:
Ffôn: 01982 554 408
Ebost: rhian@rwas.co.ukCystadleuthau Ffariaeth

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - 26 Ebrill 2019

Atodlen

…cysylltwch â Amanda Burton:

Ffôn: 01982 554 409
Ebost: amanda@rwas.co.ukCystadleuaeth Tynnu Rhaff

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - 10 Mai 2019

Ffurflen Gais

…cysylltwch â Rhian Davies:
Ffôn: 01982 554 408
Ebost: rhian@rwas.co.uk