Cyn-Lywyddion

Bob blwyddyn mae gan Sioe Frenhinol Cymru “Sir Nawdd” wahanol. Mae tarddiad hyn yn hanes cynnar y sioe, wrth i’w lleoliad newid o flwyddyn i flwyddyn.

Gweler isod restr o gyn-Lywyddion a Llysgenadesau y Sir Nawdd

2018

Yn 2018 y sir nawdd yw Sir Drefaldwyn

Llywydd 2018 - Mr Tom R Tudor, MBE FRAgS
Llysgenhades 2018 - Cathrin Roberts

 

2017

Yn 2017 y sir nawdd yw Sir Gâr

Llywydd 2017 - Mr Brian Jones, MBE FRAgS
Llysgenhades 2017 - Georgina Cornock-Evans

 

2016

Yn 2016 y sir nawdd yw Meirionnydd

Llywydd 2016 - W Richard Jones FLAA, FRAgS
Llysgenhades 2016  - Catrin Jones

 

2015

Yn 2015 y sir nawdd yw Gwent

 Llywydd 2015 - Mr David Morgan, MBE DL FRAgs
Llysgenhades 2015  - Hannah Barry

 

2014

Yn 2014 y sir nawdd yw Maesyfed

 Llywydd 2014 - Mrs Rhian Duggan
 Llysgenhades 2014 - -Laura Thomas

 

2013

Yn 2013 y sir nawdd yw Sir Fôn

 Llywydd 2013 - Wyn T Jones, FRAgS ac Ann Jone
 Llysgenhades 2013 - Elin Wyn Jones

 
2012

Yn 2012 y sir nawdd yw Brycheiniog

Llywydd 2012 - Mr John R Davies FRAgS Llysgenhades 2012 - Eleri Evans

 

2011

Yn 2011 y sir nawdd yw Caernarfon

Lady Ambassodor 2011
Llywydd 2011 - Dic Jones Llysgenhades 2011 - Gwenno Griffith

 

2010

Yn 2010 y sir nawdd yw Ceredigion.

Llywydd 2010 - Dai Jones MBE, FRAgS, Llanilar Llysgenhades 2010 - Teleri Jenkins-Davies


2009

Yn 2009 y sir nawdd yw Morgannwg.

Llywydd 2009 - Kate Thomas Llysgenhades 2009 - Lucinda Dargavel