Kangaroo Kid

Mae Sioe Styntiau Beiciau Cwad y Kangaroo Kid yn sioe hollol unigryw na ddylid ei cholli!

Mae Matt Coulter, y Kangaroo Kid, yn ddyn styntiau o safon byd o’r Gold Coast, Awstralia. Caiff ei styntiau eu perfformio ar feiciau Cwad, ar ba rai y mae wedi creu llawer record yn y "Guinness Book of Records" gydol y blynyddoedd.

Mae’r galw am sioe styntiau’r Kangaroo Kid mor fawr ag erioed – gan ddod â’r tyrfaoedd mwyaf erioed i sioeau dros y Deyrnas Unedig i gyd. O 2017 ymlaen mae Matt yn cynnig cyfle unwaith mewn oes i un o’i gefnogwyr mwyaf i fod yn rhan o’i sioeau – felly mae antur Kanga mawr yn aros Paul Hannam, sy’n 30 mlwydd oed.Dechreuodd Paul rasio beiciau cwad yn 21 oed, gan ddod yn 4ydd tair blynedd ar ôl ei gilydd yn ras enwog y Western Beach. Yn 2011 daeth Paul yn Bencampwr South West Enduro a daeth yn 3ydd ym Mhencampwriaethau Cwad Prydain.

Mae’r sioe’n cynnwys styntiau sy’n defnyddio beiciau cwad wedi’u haddasu’n arbennig (un hyd yn oed wedi’i addasu gyda chawell gwrthrolio) ac maen nhw’n gorffen y sioe gyda naid drawiadol dros unrhyw beth sy’n cael ei roi yn eu ffordd, boed yn geir, tryciau neu dractors (mae Matt hyd yn oed wedi neidio awyren yn hedfan).

Mae dawn dyn sioe’r Kangaroo Kid yn hoelio sylw’r dyrfa ac yn eu cadw dan gyfaredd hyd ddiwedd eu perfformiad.