Hygyrchedd Ffair Aeaf

Toiledau

Mae cyfleusterau toiled i bobl anabl ar gael ym mhob adeilad parhaol a bloc toiledau.

Polisi Tocynnau Pobl Anabl

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi ymrwymo i wella hygyrchedd at y cyfleusterau ac yn anelu at wneud tripiau’n fwy cysurus a phleserus i ymwelwyr sydd ag anableddau.

Os oes gan ymwelydd ofalwr neu gynorthwywr llawn amser, caiff y gofalwr ddod i’r Sioe yn rhad ac am ddim trwy wneud cais ymlaen llaw gyda’r dogfennau ategol at:

Miss Davina Rees, CAFC, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys LD2 3SY

Sylwch os gwelwch yn dda y bydd tocynnau ymlaen llaw ond yn cael eu darparu ar ôl derbyn prawf digonol fod y cynorthwywr yn ofalwr. Ni fydd trefniadau o’r fath ar gael wrth y giât.

I gael mwy o wybodaeth neu i archebu ffoniwch 01982 553683