Hebogyddiaeth y Mynyddoedd Du

Bu Roger a June James yn Hebogyddion Proffesiynol am dros 30 mlynedd, ac maent wedi rhoi Arddangosfeydd Hebogyddiaeth ledled y Deyrnas Unedig a thramor, gan hedfan bron bob un o’r rhywogaethau o Adar Ysglyfaethus y gellir eu hyfforddi, o Eryrod mawr i Gordylluanod bach bach. Gellir gweld yr Arddangosfeydd hyn yn y rhan fwyaf o’r Sioeau Sir mawr yng Nghymru, (a hyd yn oed yn Lloegr!).

 

Yn eu Canolfan yn Y Fenni, maent yn cynnig Cyrsiau Hebogyddiaeth sy’n addas ar gyfer pob oed a gallu, yn ogystal â Phartis Cyn Priodi i’r Dynion ac i Gywennod, Partis Pen-blwydd, a Gweithgareddau Grŵp eraill, sy’n aml yn cynnwys Saethyddiaeth.

Gyda llawer o’u hadar maent wedi ymddangos mewn Ffilmiau, Operâu: Rigoletto, a Theledu: The One Show, Spring-watch, a Countryfile. Enillodd eu Ffilm “Flying with Kites” gydag Iolo Williams ddau Bafta Cymreig, a gall yr un Barcudiaid Coch gael eu hedfan gan eu cleientiaid ar y bryniau o amgylch Y Fenni.

Ar yr ochr Addysgol, maent yn darparu Ymweliadau ag Ysgolion, Ymweliadau â Chartrefi Gofal, a Sgyrsiau Mewn Ciniawau, yn ogystal â chynnig cymorth a chyngor i Swyddogion Bywyd Gwyllt yr Heddlu a Nyrsys Milfeddygol.

Wrth gwrs maent ill dau yn dal i hela gyda’u Hebogiaid yn ystod y tymor, ac mae Roger yn Gadeirydd Clwb Heboga Cymru, sydd ag aelodau trwy’r wlad i gyd.