Heb anghofio…

Highland Valley Gold Panning

www.highlandvalley.co.uk

Mae panio am aur wedi bod o gwmpas am gannoedd o flynyddoedd, gyda miliynau o bunnau wedi’u gwario ar chwilio am yr aur a gemau. Ond nid dim mwy! Yn yr Ŵyl Wanwyn gellwch roi cynnig ar banio am eich trysor eich hun.

Elwy Coppice Crafts

www.framebaskets.co.uk

Gyda thraddodiad hanesyddol o wneud basgedi cyll yn ardal Llanfair-ym-Muallt, mae Elwy Coppice Crafts yn falch iawn o ddod â’r sgil yma i faes y sioe a gweld a oes gan ymwelwyr â’r Ŵyl Wanwyn unrhyw atgofion o’r grefft ryfeddol hon.

Cerfio a llif gadwyn

   

thomaschainsawcarvings.co.uk

Mae Thomas Carving wedi’i leoli yng nghanolbarth Cymru ar gyrion Coedwig Maesyfed, ger ffin Cymru. Mae’u stiwdio’n edrych allan dros Gefn Hergest a’r Mynyddoedd Du, â bywyd gwyllt o’u hamgylch ymhobman, sy’n ysbrydoliaeth arddechog i gerfio cerfluniau anifeiliaid ar raddfa fawr.

Mae’r ddawn o gerfio â llif gadwyn yn cymryd amser, gwybodaeth ac ymarfer i’w meistroli. Mae gwaith coed yn cael ei ystyried yn grefft ond mae’n gelfyddyd hefyd pan gaiff ei wneud yn iawn. Gwyliwch yn syfrdan wrth i’r crefftwyr medrus drawsnewid darn o bren yn gerfluniau cywrain a manwl.

Heddlu Dyfed Powys – Cwnstabliaid Gwirfoddol ar Geffylau

A ydych chi’n berchen ar geffyl? A ydych chi wedi ystyried dod yn Gwnstabl Gwirfoddol?

Yn ystod yr Ŵyl Wanwyn fe gewch y cyfle i gyfarfod ag aelodau Heddlu Dyfed Powys - menter y Cwnstabliaid Gwirfoddol ar Geffylau

Llu o wirfoddolwyr hyfforddedig, sy’n darparu cymorth gwerthfawr i heddweision rheolaidd i ychwanegu at bresenoldeb yr heddlu o fewn ein cymunedau lleol yw’r Cwnstabliaid Gwirfoddol.

Bydd y fenter Cwnstabliaid Gwirfoddol ar Geffylau newydd yn caniatáu i’r gwirfoddolwyr hyn gyflawni’u dyletswyddau ar gefn ceffyl i helpu i ychwanegu at blismona gwledig ym Mhowys.

Memory Lane Peter a Pam

Yn ffansïo mynd ar daith hiraethus i lawr lôn atgofion? Bydd Peter a Pam Newill o Landysul, Ceredigion yn yr Ŵyl Wanwyn gydag arddangosfa fawr o boteli llaeth hysbysebol, buddai fenyn Triongl Llywelyn brin, pethau gwneud menyn a llawer mwy.

Gwneud Rhaffau

 

Bydd Mr Lloyd Jones o Landysul, Ceredigion yn dangos y grefft o wneud rhaffau i ymwelwyr yn yr Ŵyl Wanwyn. Yn un o’r crefftau cynharaf, mae gwneud rhaffau’n cael ei grybwyll yn yr Hen Destament. Bydd yr arddangosfa’n cynnwys 134 o glymau, 34 o fodelau o giatiau pren, hen chwythlampau a hen gelfi ffermio hefyd.