Hafod a Hendre

 

Disgrifiad

Mae adeilad Hafod a Hendre ym mhen uchaf maes y sioe. Mae'r adeilad wedi'i rannu yn ddwy ran, ac mae'n ddelfrydol ar gyfer:

 • Cynadleddau
 • Cyfarfodydd Bwrdd
 • Diwrnodau Hyfforddi
 • Gwleddoedd Priodas, Partïon a Chiniawau Ffurfiol
 • Cyflwyniadau a Lansiadau Cynhyrchion


Fel rhan o’r ffi hurio rydym yn gallu darparu:-

 • Taflunydd ‘PowerPoint’
 • Sgrîn a siartiau troi
 • Llwyfan
 • Dŵr potel i siaradwyr
 • Parcio cyfagos i’r pafiliwn
 • Hyblygrwydd o ran mynediad ac amseroedd cau
 • Map lleoliad a chynlluniau llawr o’r pafiliwn.

 

Mynediad Diwifr i’r RhyngrwydlCynhwysedd Ystafelloedd

  Rhifau
Arddull y Cynllun Ystafell 1 Ystafell 2 Ystafell 3 Ystafell 4
Theatr 150 70 40 70
Ystafell y Bwrdd
50 35 25 35
Adloniant 100 60 30 60

 

Manylion Technegol a Chyfleusterau

 


Ystafelloedd
Manylion Ystafell 1
Ystafell 2
Ystafell 3
Ystafell 4
Uchder Ystafell 2.5m 2.5m 2.5m 2.5m
Hyd Ystafell 10m 13m 8m 13m
Lled Ystafell 37m 11m 11m 11m
Hyd a lled y Llawr cyfan 370m² 143m² 88m² 143m²
Gorffeniad llawr Carped Carped Carped Carped
Toiledau Oes Oes Oes Oes
Cyfleusterau i bobl anabl Oes Oes Oes Oes
System PA. Na Na Na Na
Mynediad Diwifr i’r hyngrwyd Oes Oes Oes Oes
Taflunydd ‘PowerPoint’ Oes Oes Oes Oes

 

Cynllun yr Adeilad

Cliciwch ar y delweddau isod i gael rhai mwy o faint:

   
 

 

Lluniau

Cliciwch ar y delweddau isod i gael rhai mwy o faint:

Y tu allan

 Ystafell 1Ystafell 2

 

 

Ystafell 3

 

Ystafell 4

Large Picture View