Gyrru Cerbyd Tristar

Adeiladwyd y goets Tristar yn 2013 ac mae’n atgynhyrchiad o’r goets ‘Prince of Wales’ enwog a oedd yn rhedeg o Gaerfyrddin i Gaerdydd yn ôl yn 1816. Yn ddiweddarach cafodd ‘The Prince of Wales’ ei hailenwi’n ‘The Duke of Wellington’ er anrhydedd i’r fuddugoliaeth ym mrwydr Waterloo. Rhaid i bob coets ffordd fod ag enw a phenderfynwyd torri pob rheng ac enwi’r goets yn ‘Tristar’.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, câi’r ceffylau eu stablu mewn tafarnau’r goets fawr ac roedd cymaint ag 80 o geffylau’n cael eu stablu yn yr Ivy Bush, Caerfyrddin.

Daniel Williams yw’r coetsmon a chredir mai ef, ac yntau’n 39 oed, yw’r coetsmon ieuengaf yn y Deyrnas Unedig i fod yn berchen ar ac i yrru tîm coets fawr.

Etifeddodd Daniel ei gariad at yrru coets fawr gan ei dad, Gwyn. Mae Daniel wedi cymryd rhan mewn llawer o raglenni teledu megis ‘Y Goets Fawr’ pan fu i S4C ail-greu coets y Post Brenhinol yn rhedeg o Lundain i Gaergybi. Yn yr 1800’au cynnar roedd y daith honno’n cymryd 27 awr gan stopio 26 o weithiau yn nhafarnau’r goets fawr i newid ceffylau.


Gelderlanders yw’r ceffylau. Roedd y brîd hwn yn hanu o’r Iseldiroedd ac roeddynt wedi’u magu i wneud gwaith fferm ysgafn yn ogystal â chael eu defnyddio ar gyfer gyrru er mwyn pleser, ac er bod eu symudiad yn wastrafflyd maent yn gallu teithio 25-30 milltir yn ddi-stop.

Yn ogystal ag ymddangos yn Sioe Frenhinol Cymru eleni bydd tîm coets fawr ‘Tristar’ yn cynorthwyo’r Post Brenhinol i ddathlu 500 mlynedd o wasanaeth hefyd trwy ymweld â 10 lle yn y Deyrnas Unedig yn cynnwys Llundain, Caeredin a Belfast.