Gyrru Cerbyd Tristar

Mae tîm gyrru’r cerbyd Tristar wedi cael blwyddyn brysur. Yn gyntaf, yn arddangos tîm y goets fawr yn y Grand National, Aintree i’r Post Brenhinol, a oedd yn hyrwyddo lansiad detholiad newydd o stampiau post yn portreadu cyn-enillwyr y Grand National.

Achlysur cofiadwy iawn arall oedd cael gwahoddiad gan Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Philip, Dug Caeredin i yrru tîm y goets fawr ar Ystâd Sandringham, Norfolk.  Diwrnod gwych a ddiweddodd gyda chael cinio yng nghwmni’r Dug.

Mae arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru bob blwyddyn yn cael ei ystyried yn fraint ac yn anrhydedd fawr, yn ogystal â bod yn bleserus.

Ar ddiwedd mis Medi, gyrrodd y goets Tristar ar hyd y llwybr hanesyddol o Gaerfyrddin i Gaerdydd, pellter o 85 milltir, er cof am Mrs June Williams, a fu farw trist gorfod dweud ar ddydd Nadolig 2015. Defnyddiwyd tri thîm o geffylau ac roeddynt yn cael eu newid drosodd bob 10/11 milltir. Roedd y daith wedi’i hymestyn dros dri diwrnod, yn cychwyn o Westy Brenhinol yr Ivy Bush yng Nghaerfyrddin ac yn diweddu yn nhiroedd Castell Caerdydd.

Casglwyd swm syfrdanol o £10,180 ar hyd y ffordd at yr elusen Welsh Hearts/Calonnau Cymru. Bydd yr arian a godwyd yn cael ei ddefnyddio i brynu 10 diffibriliwr achub bywydau sydd i’w gosod mewn mannau addas ar hyd y ffordd.

Byddai tîm Tristar yn hoffi diolch i bawb a roddodd o’u hamser i wneud y digwyddiad hwn mor bleserus a llwyddiannus.