Tocynnau sydyn trwy ebost i’w printio gartref.
Printiwch nhw neu gadewch nhw ar eich ffôn clyfar neu dabled i'w sganio wrth y giât.

Dathliad o dyddynnu a bywyd gwledig, bydd Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn cael ei chynnal eleni ar 20 ac 21 Mai ac mae eisoes yn ddigwyddiad penwythnos o hyd poblogaidd iawn yn nhymor sioeau’r gwanwyn.

Yn ddathliad o fywyd gwledig, mae’r ŵyl ddeuddydd, gyda’i rhaglen llawn mynd o adloniant a gweithgareddau addysgol, gweithdai am ddim, arddangosfeydd a pherfformiadau’r prif gylch yn cynnig y diwrnod allan perffaith i’r teulu.

Ac i wneud pethau hyd yn oed yn well i’r teuluoedd sy’n ymweld, bydd pob plentyn 16 oed ac iau yn cael mynediad AM DDIM eleni.

Ar ben hynny, gellir prynu e-docynnau oedolion ar gyfer yr ŵyl ymlaen llaw am bris rhatach o £13 yr un - dyna arbediad o £2 y tocyn!

Gyda thros 1,300 o dda byw, da pluog a cheffylau, cannoedd o stondinau masnach, yr unig Brif Sioe Gŵn Agored i’w chynnal yng Nghymru, gweithgareddau plant, ardal fwyd a diod, hen beiriannau, arwerthiant, hamdden cefn gwlad a llawer mwy, mae gan yr ŵyl rywbeth ar gyfer pawb beth bynnag fo’ch diddordeb neu’ch hoffter.

Byddwn ar agor yn hwyrach gyda’r nos ddydd Sadwrn. Dewch i wrando ar fandiau lleol, blasu’r bwyd stryd a mwynhau noson gynnar o haf gyda chyfeillion.

Mae croeso i gwn ufudd ddod gyda'u perchnogion cyfrifol i'r Ŵyl Wanwyn, ar yr amod eu bod yn cael eu cadw ar dennyn bob amser ac nad ydynt yn mynd i mewn i'r adeiladau.

Peidiwch â gadael cŵn mewn ceir os gwelwch yn dda.

Hoffem eich atgoffa na chaniateir unrhyw gŵn, heblaw cŵn cymorth, yn Sioe Frenhinol Cymru neu'r Ffair Aeaf.