Yn digwydd yma, ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt ar 19 a 20 Mai, mae Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn ddathliad anhygoel o dyddynnu a bywyd gwledig penwythnos o hyd.

Mae'r ŵyl ddeuddydd, gyda'i rhaglen llawn mynd o adloniant, gweithgareddau addysgol i roi cynnig arnynt, sgyrsiau, gweithdai, arddangosfeydd a pherfformiadau, yn cynnig y diwrnod allan perffaith i'r teulu.

Gydag ardal fwyd a diod estynedig , dros 1,300 o dda byw a cheffylau yn cael eu harddangos, a Chanolfan Tyddynwyr ac ardal Bywyd Gwledig sy'n cynnwys yr unig Brif Sioe Gŵn Agored a gynhelir yng Nghymru, Gŵyl Rhedeg Gwlad Frenhinol Cymru, gweithgareddau i blant, gweithgareddau Gwledig a llawer mwy, mae gan yr ŵyl rywbeth ar gyfer pawb beth bynnag fo'u diddordeb neu hoffter.


Unwaith y bydd holl firi a phrysurdeb y dydd wedi tawelu ychydig, bydd yr ardal fwyd a diod yn bywiogi ar drawiad amrant gyda cherddoriaeth fyw a pherfformwyr ynghyd ag amrywiaeth drawiadol o stondinau a chynhyrchwyr bwyd stryd yn gwerthu pob math o ddanteithion a phethau blasus. Pam na ymunwch chi â ni am noson wanwynol ddifyr o gerddoriaeth a bwyd gyda chyfeillion.

I wneud pethau hyd yn oed yn well i'r teuluoedd sy'n ymweld, mae pob plentyn 16 oed ac iau yn cael mynediad AM DDIM.

Mae croeso i gwn ufudd ddod gyda'u perchnogion cyfrifol i'r Ŵyl Wanwyn, ar yr amod eu bod yn cael eu cadw ar dennyn bob amser ac nad ydynt yn mynd i mewn i'r adeiladau.

Peidiwch â gadael cŵn mewn ceir os gwelwch yn dda.

Hoffem eich atgoffa na chaniateir unrhyw gŵn, heblaw cŵn cymorth, yn Sioe Frenhinol Cymru neu'r Ffair Aeaf.