Gyda phwyslais ar ddathlu bywyd gwledig, bydd yr ŵyl yn dal yn orlawn o’r holl wahanol fathau o dda byw ac anifeiliaid eraill yn cymryd rhan mewn rhaglen ddeuddydd brysur o gystadlaethau ac arddangosfeydd.

Bydd y Ganolfan Tyddynwyr yn dal i fod yn brif fan galw i’r rheini sy’n dymuno rhoi’u trwyn i mewn ac allan o’r sgyrsiau a’r gweithdai am ddim neu gael rhywfaint o gyngor defnyddiol o’r stondin ‘cychwyn arni’. Mae’n lle delfrydol i ymorol am yr hanfodion o’r stondinau masnach â’u thema amaethyddiaeth a thyddynnu - pa un a ydych yn chwilio am iâr neu ddwy i’w hychwanegu at eich haid, am fwced newydd neu efallai ryw beiriant neu’i gilydd neu brosiect adeiladu newydd i wneud bywyd yn ôl ar y tyddyn yn haws, byddwch yn siŵr o ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch yn yr ŵyl.

Byddwn â phwyslais hefyd ar wneud eich tir yn gynaliadwy, pa un a yw hynny trwy wahanol dechnegau rheoli neu edrych i mewn i rywfaint o opsiynau arallgyfeirio bydd yna syniadau i’w hystyried tra byddwch yma. Piciwch draw a siarad â’n harbenigwyr a chymryd cip, yn uniongyrchol, ar rai o’r cyfleoedd ar gyfer pob un erw.

Ni fyddai’r un digwyddiad Brenhinol Cymreig yn gyflawn heb ei wala o fwyd a diod… bydd y neuadd fwyd yn orlawn unwaith eto o gynhyrchwyr rhanbarthol o Gymru a siroedd y gororau, yn arddangos y cynnyrch gorau un i chi ei fwyta ar unwaith neu’i fwynhau gartref. Bydd ein hardal bwyd stryd boblogaidd, yn gyflawn â cherddoriaeth fyw, yn dychwelyd hefyd i’n cadw ni i gyd wedi’n bwydo, ein dyfrio a’n difyrru trwy gydol y penwythnos.

Ynghyd â stondinau garddio, cystadlaethau trin gwlân ac arddangosiadau cneifio, canolfan benodol i gael gafael ar fargen i chi’ch hun mewn ocsiwn neu arwerthiant pen bwrdd/bord, a rhaglen llawn mynd ac adloniant di-baid yng nghylch arddangos yr ŵyl, bydd llawer o bethau newydd i’w gweld a’u gwneud.

Fel arfer bydd yr holl atyniadau a mannau poblogaidd eraill yn dal i fod yno i chi eu chwilota a’u mwynhau. Cannoedd o ddosbarthiadau ceffylau, sgrialu-yrru, hen gerbydau a charafanau, yr ardal Bywyd Gwledig. sy’n cynnal yr unig Brif Sioe Gŵn Agored a gynhelir yng Nghymru, Gŵyl Redeg Gwlad Frenhinol Cymru, gweithgareddau i blant, gweithgareddau gwledig a llawer mwy.

Cadwch eich llygaid ar agor am fwy o fanylion yn dod gyda hyn…

Peidiwch â gadael cŵn mewn ceir os gwelwch yn dda.
Hoffem eich atgoffa na chaniateir unrhyw gŵn, heblaw cŵn cymorth, yn Sioe Frenhinol Cymru neu'r Ffair Aeaf.