Beth sydd ymlaen

Dathliad o dyddynnu a bywyd gwledig

Mae’r ŵyl Wanwyn yn ddathliad gwych penwythnos o hyd o dyddynnu a bywyd gwledig, gyda rhaglen lawn mynd o adloniant, gweithgareddau addysgol i roi cynnig arnynt, arddangosfeydd a pherfformiadau ac yn cynnig y diwrnod allan perffaith.

  

Os ydych yn Dyddynnwr, neu’n meddwl am ddod yn Dyddynnwr, galwch heibio i’r Ganolfan Tyddynwyr am bopeth sydd ei angen arnoch, yn cynnwys ein ‘stondin dechrau arni’ a chornel y siaradwyr.

Bydd mwy na 1,400 o arddangosion da byw i'w gweld! Dysgwch sut i ofalu am amryw o wahanol anifeiliaid a rhoi cynnig ar drin rhai ohonynt.

Bydd y Neuadd Arddio’n orlawn o blanhigion rhyfeddol, cystadlaethau, stondinau masnach a gweithgareddau i roi cynnig arnynt.

Gyda’r cynnyrch artisan gorau o Gymru a’r Gororau, mwynhewch brofiad i dynnu dŵr o’ch dannedd yn ein Man Bwyd a Diod a’n hardal bwyd stryd.

Dewch â'ch ci gyda chi a rhoi cynnig arni yn y sgrialu cŵn yn yr ardal Bywyd Gwledig, cael gwers saethu neu saethyddiaeth neu mwynhau'r gweithgareddau coetir.

Mae i'n hadran geffylau anferth dros 100 o ddosbarthiadau bellach, yn cynnwys dosbarthiadau neidio ceffylau, ceffylau hela yn gweithio, cyfrwy untu, Cymdeithas y Ceffylau a'r Merlod Lliw, asynnod, ceffylau bach, ceffylau Trwm, ceffylau Arab, feteraniaid a thywyswyr ifanc.

Gadewch i'r plant roi cynnig ar rywfaint o sgiliau syrcas, mynd yn agos at anifeiliaid ecsotig, dysgu am hebogyddiaeth, rhoi tro ar feicio, chwilio'r ystafell ddosbarth fyw, mwynhau, dysgu a chael hwyl!

Mae’r unig Brif Sioe Gŵn Agored yng Nghymru yn cael ei chynnal dros y ddau ddiwrnod gyda dros 1,000 o gŵn yn gobeithio cymhwyso ar gyfer Crufts.

Mae Gŵyl Rhedeg Gwlad Frenhinol Cymru yn dychwelyd eleni, gyda hanner marathon, ras 10k, ras hwyl i'r teulu a llwybr plant bach. Mae'r tâl i gymryd rhan yn y ras yn cynnwys mynediad AM DDIM i'r Ŵyl Wanwyn. Cofrestrwch yn awr a #FindYourEpic

Byddwn ar agor yn hwyr ar y nos Sadwrn. Dewch draw i wrando ar gerddoriaeth fyw, blasu rhywfaint o fwyd stryd blasus a mwynhau noson gynnar o haf hamddenol gyda ffrindiau.


Heb anghofio…

• Pedoli
• Beicio a chwaraeon awyr
• Hen beiriannau a charafannau
• Sioeau geifr godro cefngefn
• Arddangosfa anifeiliaid anwes
• Dawnsio gwerin
• Cerddoriaeth fyw
• 300 a mwy o stondinau masnach
• a llawer mwy…