Beth sydd ymlaen

Gyda phwyslais ar ddathlu tyddynnu a bywyd gwledig, bydd yr ŵyl yn orlawn o bethau diddorol i’w gweld, bwyd a diod hynod flasus, cerddoriaeth fyw, chwaraeon cefn gwlad, siopa, arddangosiadau, hwyl, gweithgareddau addysgol a llawer o wahanol fathau o dda byw, ceffylau ac anifeiliaid eraill yn cymryd rhan mewn rhaglen ddeuddydd brysur o gystadlaethau ac arddangosfeydd.

Mwynhewch y rhaglen orlawn o ddigwyddiadau ym mhrif gylch yr ŵyl yn cynnwys neidio ceffylau, Tîm Arddangos Cŵn H&M, Sioe Styntiau Beiciau Modur Jez Avery, Meirion Owen a’r Cwac Pac, y sgrialu-yrru bythol boblogaidd a mwy.

 

Bydd ein hardal bwyd a diod ar agor yn hwyr ar y nos Sadwrn.  Dewch draw a mwynhau awyrgylch yr ŵyl trwy flasu rhywfaint o fwyd stryd blasus wrth ichi wrando ar gerddoriaeth fyw ragorol – y ffordd berffaith o dreulio noson gynnar o haf gyda ffrindiau.

Os ydych yn dyddynnwr, neu’n meddwl am ddod yn dyddynnwr, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â’n Canolfan Tyddynwyr ble dewch chi o hyd hefyd i’n stondin ‘dechrau arni’ a Chornel y Siaradwyr a syniadau a chyngor ar brosiectau arallgyfeirio.

 

Gyda thros 1,400 o anifeiliaid yn cystadlu yn yr ŵyl, bydd amrywiaeth enfawr o dda byw ar ddangos, yn cynnwys gwartheg, defaid, moch, geifr a dofednod. Bydd digon o gyfleoedd i ddod i wybod mwy am bob brîd ac i fwynhau gwylio’r beirniadu.

 

Mae i’n hadran geffylau enfawr dros 100 o ddosbarthiadau bellach, yn cynnwys dosbarthiadau neidio ceffylau, ceffylau hela yn gweithio, cyfrwy untu, CHAPS, mulod, ceffylau bach, ceffylau trwm, ceffylau Arab a cheffylau hŷn.

 

Gyda thros 300 o stondinau masnach yn gwerthu popeth o blanhigion i welingtons a gwelyau cŵn i ieir, bydd digon o gyfle i fwynhau rhywfaint o therapi siopa.

 

Crwydrwch yr ardal Bywyd Gwledig a mwynhau’r coetir a’r gweithgareddau gwledig sydd ar gynnig. Cymerwch olwg o gwmpas y casgliad o wahanol gyfleoedd glampio a’r cyfleoedd arallgyfeirio a chynaliadwyedd eraill sydd ar ddangos.

 

Mae digon o gyfle i chi ac i’r plant roi cynnig ar yr holl weithgareddau hwyliog, addysgol. Cewch weld o ble daw eich bwyd, rhowch brawf ar eich sgiliau yn ein her feicio a rhoi cynnig ar rywfaint o sgiliau syrcas. Mwynhewch, dysgwch a chael hwyl!

 

Cynhelir yr unig Brif Sioe Gŵn Agored yng Nghymru yn yr Ŵyl a bydd yno dros 1,000 o gŵn, pob un yn gobeithio cymhwyso ar gyfer Crufts. Dewch â’ch ci eich hun gyda chi a gweld sut y dônt ymlaen ar ein cwrs sioncrwydd cŵn i roi tro arno.

 

Bydd Gŵyl Rhedeg Gwlad Frenhinol Cymru yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn yr ŵyl a bydd yn cynnwys ras 10k, ras 3k a ras wlad i’r teulu.  Mae taliadau’r rasys yn cynnwys mynediad AM DDIM i’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad.