Gwybodaeth i Ymwelwyr

Gwybodaeth ddefnyddiol ynghylch sut i gyrraedd y Sioe Frenhinol Cymru, pa gyfleusterau sydd gennym a sut i wneud y gorau o'ch amser yn y sioe.

Byddwch yn ymwybodol y byddir yn tynnu lluniau ac yn ffilmio ledled maes y sioe at ddibenion darlledu, cyhoeddusrwydd a marchnata.

Ni chaniateir dim ffilmio neu recordio sain diawdurdod yn nigwyddiadau'r Gymdeithas. Gall unhyw recordiad diawdurdod gael ei atafaelu a/neu ei ddinistrio.