Gundog Demonstration


Bydd yr Arddangosfa Cŵn Adara yn dangos i bobl sut y gall unrhyw un hyfforddi unrhyw gi o gael amser ac amynedd.

Mae Huw Jones o Sanclêr, Sir Gaerfyrddin sy’n uchel ei barch ym maes hyfforddi cŵn adara a chystadlu. Bydd yn arddangos llawer o awgrymiadau a thips ar sut i hyfforddi cŵn. Bydd hefyd yn arddangos sut y mae rhywun amatur a rhywun proffesiynol yn hyfforddi eu cŵn ar gyfer disgyblaeth a mwynhad gartref, defnydd yn yr amgylchedd gwaith a hyfforddi i safon cystadlu fel aelod o Dîm Cŵn Adara Cymru.

Byddwch yn cael y cyfle hefyd i gyfarfod â’r tîm arddangos a’u cŵn yn bersonol ym mhabell BASC, ble byddant yn ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych ac yn cynnig cyngor byr, ond teilwredig.