Groto Sion Corn

Mae Siôn Corn yn garedig iawn wedi cytuno i adael ei brysurdeb arferol yr adeg yma o’r flwyddyn i gyfarfod y plant sydd wedi dod i’r Ffair! Gellir dod o hyd iddo yn Nhŵr y Cloc, Tŷ Ynys Môn, yn agos at y bandstand, ar ddau ddiwrnod y Ffair.

Felly paham na ychwanegwch chi dipyn o swyn at brofiad eich plant o Ffair Aeaf Frenhinol Cymru a mynd â nhw i gyfarfod Siôn Corn a chael “rhywbeth bach” iddynt fynd adre’ â nhw.

Bydd Siôn Corn ar gael ar yr adegau canlynol:

Dydd Llun 27 Tachwedd:
1.30 pm – 3.00 pm
4.30 pm – 6.00 pm

Dydd Mawrth 28 Tachwedd:
11.00 am – 12.30 pm
2.00 pm –   3.30 pm