Dechrau arni

Nid yn unig y mae'r ŵyl yn ddiwrnod allan llawn mynd i'r teulu, mae'n cynnig y cyfle hefyd i ymwelwyr ddysgu, adeiladu ar eu profiadau a chael cyngor gan yr arbenigwyr lawer sydd ar gael.

Pa un a ydych ar ôl ychydig o gyngor, rhyw beiriant neu'i gilydd, rhywfaint o wybodaeth am brynu eiddo neu iar newydd, Canolfan y Tyddynwyr, a leolir yn Neuadd Arddangos De Morgannwg, yw'r lle i chi.  

Bydd y rheini a hoffai fod yn dyddynwyr yn gallu ymweld â'r stondin ‘Dechrau Arni’, a noddir gan Agri Wales, ble byddwch yn gallu gofyn am arweiniad, siarad gydag arbenigwyr, codi rhywfaint o daflenni a chael eich cynghori ble arall i alw heibio iddo yn yr ŵyl i wneud y gorau o'ch ymweliad a chael yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Wrth y ddesg fe ddewch o hyd i amryw o arweinlyfrau ‘dechrau arni’ sydd wedi'u cynhyrchu'n arbennig, ac wedi'u hysgrifennu gan lawer o'r gwirfoddolwyr a'r stiwardiaid o'r Ŵyl Wanwyn.

Yn ogystal mae Canolfan y Tyddynwyr yn cynnwys y Gornel Siaradwyr boblogaidd, a gyflwynir gan gylchgrawn Country Smallholding, gyda sgyrsiau am ddim ar amryw o bynciau, yn cynnwys cadw gwenyn, prynu a chadw ieir, hunangynhaliaeth ymarferol, hawl i holi i dyddynwyr, moch perffaith, tyfu pethau'n organig a byw ar un erw.


* Nid yw'r farn a fynegir yn y llyfrynnau o reidrwydd yn farn CAFC Cyf neu Agri Wales ac nid yw'r naill na'r llall yn derbyn cyfrifoldeb am gynhyrchion a gwasanaethau a gynigir gan drydydd parti. Mae CAFC Cyf yn dymuno diolch i'r holl gyfranwyr/ysgrifenwyr am eu cefnogaeth a'u cymorth gyda chreu'r llyfrynnau. Mae fersiynau Cymraeg ar gael ar gais.