Golff TraedYn newydd ar gyfer eleni, byddwn yn cynnal gêm Golff Traed, yng nghylch yr ŵyl am 4.45pm ar ddydd Sadwrn 20 Mai.

Golff Traed yw’r peth newydd diweddaraf sy’n ysgubo trwy’r wlad ac mae’n cael ei chwarae ar faes golff gan ddefnyddio pêl droed maint 5.

Nod y gêm yw cael y bêl i mewn i’r twll gan ddefnyddio’ch traed yn unig yn y nifer lleiaf posibl o giciau. Mae Golff Traed yn gamp 'gaethiwus' iawn – mae’n  cyfuno’r gorau o bêl droed a golff, dau o’r chwaraeon mwyaf poblogaidd yn y byd.

Gogoniant y gêm yw’r ffaith eich bod yn gallu cyfuno pŵer a thra-chywiredd yn strategol bob tro y chwaraewch Golff Traed. Ac, wrth gwrs, mae’n agored i bawb.

Dewch draw a chael gweld beth yw hanfodion y gêm drosoch eich hun!

www.ukfootgolf.com