Ffocws ar y Prynwyr

 

Pecyn Marchanata Prynwyr


A ydych erioed wedi meddwl pwy dybed sy'n prynu'r anifeiliaid sy'n ennill y gwobrau yn y Ffair Aeaf?

 
Mae llawer yn cyfeirio at Ffair Aeaf Frenhinol Cymru fel y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop ac mae wedi hen ymsefydlu fel un o'r atyniadau mwyaf poblogaidd ar galendr sioeau amaethyddol Prydain. Mae stocmyn blaenllaw o bob rhan o'r DU yn cystadlu am y prif wobrau yn y dosbarthiadau a'r cystadlaethau.

Gyda dros 1,300 o wartheg, defaid, moch a cheffylau yn ogystal â thros 160 o gynigion yn y dosbarthiadau carcas wyn, mae llawer yn y fantol bob amser yn ystod y gwerth deuddydd gwych o gystadlu.
 
Diweddglo'r ffair yw'r arwerthiannau da byw ar yr ail ddiwrnod (dydd Llun ar gyfer y dofednod wedi'u trin) ble mae cannoedd o ddarpar brynwyr yn gwneud cynigion gyda'r nod o brynu un o'r anifeiliaid sydd wedi ennill gwobr.

Ond a ydych erioed wedi meddwl pwy dybed yw'r prynwyr hyn a phaham eu bod yn mynd i'r fath drafferth i fynd ag anifail a brynwyd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru adref… dyma beth oedd gan brynwyr pencampwyr y llynedd i'w ddweud:

 

Prif Bencampwr y Gwartheg

Pencampwr y Bîff Ifanc

Prif Bencampwr y Defaid

Prif Bencampwr y Moch

Prif Bencampwr Carcas Oen

Prif Bencampwr y Dofednod