Tocynnau sydyn trwy ebost i’w printio gartref.
Printiwch nhw neu gadewch nhw ar eich ffôn clyfar neudabled i'w sganio wrth y giât.
Nodwch bydd e-tocynnau am bris gostyngol yn gorffen am hanner nos ar ddydd Sul 13 Tachwedd. Wedi’i chynnal gyntaf yn 1990, mae’r Ffair Aeaf wedi hen ymsefydlu bellach fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd ar galendr sioeau amaethyddol Prydain. Mae stocmyn blaengar o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yn cystadlu am y prif wobrau yn y cystadlaethau, sy’n rhedeg trwy gydol yr achlysur deuddydd.

Draw oddi wrth y cylchoedd beirniadu bydd goreuon cynhyrchwyr bwyd Cymru yn arddangos eu cynnyrch a gall siopwyr Nadolig chwilota’r cannoedd o stondinau masnach, arddangosiadau ac arddangosfeydd ac awyrgylch y Gwyliau.

 

 • Giatiau’n agor am 8 y bore
 • Parcio AM DDIM
 • Siopa gyda’r hwyr ar y nos Lun gyda mynediad AM DDIM ar ôl 4 y pnawn
 • Arddangosfa tân gwyllt AM DDIM i ddathlu y nos Lun
 • Cystadlaethau coginio, cynnyrch, gwaith llaw, dofednod, garddwriaeth, gosod blodau a chynhyrchion cig
 • Anrhegion Nadolig
 • Neuadd Fwyd a Marchnad y Ffermwyr
 • Arwerthiannau da byw
 • Groto Siôn Corn
 • E-docynnau ar gael ar-lein
 • Prisiau arbennig ar gael ar gyfer thripiau ysgol