Wedi’i chynnal gyntaf yn 1990, mae’r Ffair Aeaf wedi hen ymsefydlu bellach fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd ar galendr sioeau amaethyddol Prydain. Mae stocmyn blaengar o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yn cystadlu am y prif wobrau yn y cystadlaethau, sy’n rhedeg trwy gydol yr achlysur deuddydd.

Draw oddi wrth y cylchoedd beirniadu bydd goreuon cynhyrchwyr bwyd Cymru yn arddangos eu cynnyrch a gall siopwyr Nadolig chwilota’r cannoedd o stondinau masnach, arddangosiadau ac arddangosfeydd ac awyrgylch y Gwyliau.

 

 • Giatiau’n agor am 8 y bore
 • Parcio AM DDIM
 • Siopa gyda’r hwyr ar y nos Lun gyda mynediad AM DDIM ar ôl 4 y pnawn
 • Arddangosfa tân gwyllt AM DDIM i ddathlu y nos Lun
 • Cystadlaethau coginio, cynnyrch, gwaith llaw, dofednod, garddwriaeth, gosod blodau a chynhyrchion cig
 • Anrhegion Nadolig
 • Neuadd Fwyd a Marchnad y Ffermwyr
 • Arwerthiannau da byw
 • Groto Siôn Corn
 • E-docynnau ar gael ar-lein
 • Prisiau arbennig ar gael ar gyfer thripiau ysgol