Eisteddle'r Band

Brenig

Deuawd gwerin acwstig o Aberystwyth yw Brenig (Daniel Laws a Mandy Martin) sy’n teithio i bob cwr o Gymru ac yn Lloegr yn perfformio sioe o’r enw "Songs From The Heart Of Wales"... caneuon gwerin gwreiddiol a chyfoes wedi’u cyfansoddi gan Daniel.

Cafodd Daniel ei fagu ar fferm yng nghanolbarth Cymru ac mae’n tynnu ar ei brofiadau a’i sylwadau personol ei hun i gyfansoddi caneuon sy’n adrodd storïau am lên gwerin Cymru, traddodiadau, hanes a chefn gwlad. Rhai’n ddoniol, rhai’n drist a rhai’n hyfryd o swynol.

Mae Brenig wedi bod yn brif atyniadau ac wedi cefnogi rhai o brif artistiaid gwerin y wlad ers iddynt ffurfio ac maent wedi ennill enw gwych am eu perfformiadau byw.

www.brenigfolk.co.uk

 

Elfen

Mae Elfen yn ymgorffori ymdoddiad perffaith tri cherddor gwych.

Dechreuodd Elfen yn 2011 pan benderfynodd Stacey Blythe a Helina Rees ddechrau gweithio gyda’i gilydd i greu mynegiant personol a llawen o Gerddoriaeth Werin Gymreig. Dwy flynedd yn ddiweddarach daeth y band o hyd i’r sylfaen yr oeddynt yn chwilio amdano ym mherson Jordan Price Williams a’i fas dwbl.

Ar ôl chwarae yng Ngŵyl Ryngeltaidd Lorient yn 2013 mae Elfen wedi ymddangos mewn lleoliadau ar draws Cymru, yn cynnwys Proms Gwerin Cymreig Neuadd Dewi Sant, Canolfan Mileniwm Cymru a chanolfannau celfyddydau eraill.

Mae Elfen yn creu trac sain gwahaniaethol a dwys ar gyfer cerddoriaeth werin newydd yng Nghymru. Gyda chaneuon ac alawon hynafol y Cymry wrth eu calon, mae Elfen yn ail-ddychmygu’r traddodiadol.

www.elfen-cymru.com