Y Profiad Deinosoraidd

Erioed wedi bod ag awydd dod i wybod mwy am ddeinosoriaid?


Ewch am dro ar yr ochr wyllt yn sioe eleni a dod wyneb yn wyneb â deinosoriaid- yn rhai
mawr ac yn rhai bach. Bydd plant (ac oedolion) yn cael eu difyrru gyda phrofiad
deinosoraidd addysgiadol, dengar a chyffrous.


Gadewch i’r plant ddysgu am ffosiliau, dod yn bersonol o agos at ddeinosoriaid, mwynhau
gweithdy a sioe rhyngweithiol a hyd yn oed cael paentio’u hwyneb fel deinosor!

Amserlen

Wedi’i leoli y tu allan i’r babell garddwriaeth, ger mynedfa B