Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Yn cyffwrdd ar lawer agwedd ar y cwricwlwm, byddai ymweliad â’r Ffair Aeaf yn gyfle gwych i’ch myfyrwyr:

Pwnc cwricwlwm

Cysylltiadau awgrymedig

Astudiaethau Busnes

Busnesau amaethyddol a busnesau ffermio

Rhedeg fferm

Bridio a magu anifeiliaid ar gyfer cig

Prynu a gwerthu nwyddau

Cymorthdaliadau, mentrau’r Undeb Ewropeaidd, y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru

Marchnata a thwf busnes

Dinasyddiaeth

Gofalu am anifeiliaid

Lles anifeiliaid

Bridio a magu anifeiliaid ar gyfer cig

Gwahanol swyddi a gyrfaoedd o fewn y diwydiant amaethyddol a ffermio

Sut y mae ffermio’n effeithio ar y gymuned wledig a’r gymuned ehangach

Milltiroedd bwyd

Y gadwyn fwyd

Coginio a Maeth

Bwyta’n iach

Deall o ble daw bwyd a sut y mae’n cael ei gynhyrchu

Sut y mae cig yn cael ei goginio, beth ellwch chi ei wneud, sut flas sydd arno

Milltiroedd bwyd

Y gadwyn fwyd

Labelu bwyd

Daearyddiaeth

Busnesau amaethyddol a busnesau ffermio

Rhedeg fferm

Effaith ar yr amgylchedd

Effaith ar y gymuned leol a’r gymuned ehangach

Y gadwyn fwyd

Milltiroedd bwyd

Hanes

Sut y mae amaethyddiaeth wedi datblygu ac addasu

Hanes cynhyrchu bwyd

Sut y mae’n harferion bwyta wedi newid

Mathemateg

Cyfrifo pwysau anifeiliaid – pwysau byw a phwysau ar y bach

Cyfrifo canrannau ‘lladd allan’ carcasau

Torri a bwtsiera carcasau

Gwylio arwerthiannau a chyfrifo cost yr anifeiliaid

Pwyso cynhwysion ar gyfer coginio

Prynu a gwerthu nwyddau ar gyfer busnesau ffermio

Prynu a gwerthu cynnyrch gorffenedig

Addysg Bersonol, Gymdeithasol ac Iechyd

Bwyta’n iach

Ffyrdd iach o fyw

Gofalu am anifeiliaid

Lles anifeiliaid

Bridio a magu anifeiliaid ar gyfer cig

Gwahanol swyddi a gyrfaoedd o fewn y diwydiant amaethyddol a’r diwydiant ffermio

Sut y mae ffermio’n effeithio ar y gymuned wledig a’r gymuned ehangach

Deall o ble daw bwyd a sut y mae’n cael ei gynhyrchu

Sut y mae cig yn cael ei goginio, beth ellwch chi ei wneud, sut flas sydd arno

Gwyddoniaeth

Gofalu am anifeiliaid

Lles anifeiliaid

Bridio a magu anifeiliaid ar gyfer cig

Deall o ble daw bwyd a sut y mae’n cael ei gynhyrchu

Y gadwyn fwyd

Sut y mae cig yn cael ei goginio, beth ellwch chi ei wneud, sut flas sydd arno

Effaith ar yr amgylchedd