Digwyddiadau Coedwigaeth Cyswllt Ffermio

Ymunwch â Cyswllt Ffermio ag arbenigwyr yn y diwydiant ym mhabell Confor yn y Sioe Frenhinol  i ganfod cyfleoedd i ffermwyr a thirfeddianwyr i gynyddu eu ffrydiau incwm trwy goedwigaeth a’r Cod Carbon Coetiroedd

Bydd y digwyddiad yn dangos sut y gellir integreiddio elw o goedwigaeth a’r cod carbon coetiroedd i’r busnes fferm. Gellir defnyddio’r elw i wella’r tir gorau ar y fferm gan gyfrannu at wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol. Byddwn yn defnyddio un o Ffermydd Arddangos Cyswllt Ffermio, sef Tynyberth, fel enghraifft, a byddwn yn cyflwyno’r broses o ymgeisio ar gyfer grant creu coetir Glastir hyd at dderbyn cymeradwyaeth, gweithredu a chwblhau’r cynllun ar y safle 47ha.

Byddwn yn egluro cysyniad y cod carbon coetiroedd, a byddwn yn trafod y broses o gyfrifo’r carbon sydd i’w storio ar y safle hyd at gyflwyno’r cynnyrch i’r farchnad a’r pris posibl fesul tunnell y gellir ei dderbyn.

Bydd cyfle i ddysgu mwy am y canlynol:

  • Dysgu mwy am gyfleoedd refeniw at y dyfodol, trwy blannu coetir ar y fferm.
  • Grantiau plannu newydd, y broses ymgeisio, cynllunio a logisteg cynllun plannu coed.
  • Y cod carbon coetiroedd a gwerth ariannol y carbon sy’n cael ei storio trwy blannu coed a allai ddarparu budd ariannol ar gyfer y busnes fferm.
  • Diogelu adnodd coed at y dyfodol.

Mae cinio bwffe ar gael. I archebu eich lle yn y digwyddiad, cysylltwch â Geraint Jones a

Geraint.jones@meneterabusnes.co.uk    neu drwy ffonio 07398178698.