Cystadleuaeth Celf a Dylunio

 
2017 Christmas Card design: Eva Lornie (Aged 11) Former pupil at Mount Steet Primary School, Brecon
 

Roedd y Gystadleuaeth Celf a Dylunio i Blant 2017 yn herio'r plant i ddylunio Cerdyn Nadolig ar gyfer Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a chael ei weld mewn print!

Yn cael ei noddi'n flynyddol gan Western Power Distribution denodd y gystadleuaeth gynigion o lawer o wahanol ysgolion o bob rhan o Gymru eleni.

Mae'r dyluniad Cerdyn Nadolig buddugol cyffredinol wedi'i ddyfarnu i Eva Lornie, 11 mlwydd oed, cyn-ddisgybl yn Ysgol Gynradd Mount Street, Aberhonddu.

Cyflwynir Cerdyn Nadolig wedi'i fframio i Eva Lornie ar ddydd Llun 27 Tachwedd am 10.30 yb, Pafiliwn Rhyngwladol – Llawr Cyntaf.

Ceisiwch ddod o hyd i amser i ymweld â Siopau Sioe'r Gymdeithas yn ystod y Ffair Aeaf, ble bydd y Cerdyn Nadolig argraffiad cyfyngedig newydd a ddyluniwyd gan Eva Lornie (gweler uchod) ar werth.