Cystadleuaeth Calendr - Amodau a Thelerau


1. Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw ffotograffydd, boed yn amatur neu’n broffesiynol. Ni fydd cynigion amatur a phroffesiynol yn cael eu beirniadu ar wahân.

2. Mae’r gystadleuaeth yn agored i oedolion ac i blant.

3. Does dim tâl i anfon cynnig i’r gystadleuaeth.

4. Mae cystadleuwyr yn gallu cynnig  unrhyw nifer o ffotograffau.

5. Bydd yr enillydd terfynol yn derbyn 2 docyn i Sioe Frenhinol Cymru 2019 a bydd y rhai a dynnodd y 12 ffotograff dewisedig sy’n ymddangos yn derbyn calendr yr un.

6. Byddir ond yn derbyn cynigion trwy e-bost marketing@rwas.co.uk. Ni fyddir yn derbyn printiau neu ddisgiau.

7. Rhaid i bob ffotograff a gynigir gael ei gyflwyno dan enw unigolyn, ynghyd â’r lleoliad ble tynnwyd y ffotograff.

8. Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau y ceir pob caniatâd angenrheidiol gan unrhyw berson sy’n ymddangos mewn ffotograff.

9. Trwy gyflwyno delweddau rydych yn cadarnhau mai chi yw deiliad yr hawlfraint a chrëwr y ddelwedd ac y byddwch yn gyfrifol am unrhyw hawliadau a wneir gan unrhyw drydydd person.

10. Bydd yr hawlfraint yn aros gyda’r ffotograffydd. Er hynny trwy gynnig yn y gystadleuaeth hon mae’r ffotograffydd/cystadleuydd yn cytuno i CAFC ddefnyddio’r delweddau o bosibl i’w harddangos, eu cyhoeddi neu at ddefnydd hyrwyddo

11. Mae penderfyniad y beirniaid yn derfynol.

12. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn cynigion yw dydd Gwener 24ain Mai 2019.

13. Bydd yr enillwyr  yn cael eu cyhoeddi ddydd Gwener 31ain Mai 2019.

I gael mwy o help a gwybodaeth ebostiwch: marketing@rwas.co.uk neu ewch i www.cafc.cymru