Cynhadledd ASAO 2019

Dydd Sul 3 Tachwedd – Dydd Mawrth 5 Tachwedd 2019

Croesawir gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar Faes Sioe Frenhinol Cymru ac yng Ngwesty’r Metropole, Llandrindod


2019 yw Blwyddyn Darganfod yma yng Nghymru. Y flwyddyn i ddarganfod y cyfan sydd gan Gymru i’w gynnig. Cyfle perffaith inni ddarganfod mwy amdanom ni’n hunain, ein gilydd, ein diwydiant a’r dyfodol.

X  Darganfod Cymru
X  Darganfod sut mae eraill yn ei wneud
X  Darganfod sut i wneud iddo weithio
X  Darganfod beth i beidio ei wneud
X  Darganfod cyfleoedd
X  Darganfod beth sy’n ein gwneud yn unigryw
X  Darganfod y dyfodol…

Yn adeiladu ar lwyddiant cynadleddau cenedlaethol blaenorol, Cynhadledd Darganfod ASAO 2019 fydd y lle delfrydol i’ch sefydliad elwa ar y gronfa enfawr o wybodaeth o fewn aelodaeth ASAO.

Trochwch eich hun mewn ychydig ddiwrnodau o ddiwylliant Cymreig a darganfod sut i wella’ch digwyddiadau trwy ein hamrywiaeth eang o gyflwyniadau a sesiynau syndicet ar bynciau sy’n cynnwys:

X  Cynllunio olyniaeth a’r genhedlaeth nesaf
X  Cydymffurfiaeth
X  Ymgysylltu â’r cyfryngau
X  Croesawu technoleg
X  Nawdd
X  Gwneud y gorau o gyfleoedd twristiaeth a busnes ehangach o gwmpas eich digwyddiad
X  Cwrdd â’n hamcanion elusennol a chyfrifoldebau ymddiriedolwyr
X  Heriau a chyfleoedd ar ôl BREXIT


 **DRAFT CONFERENCE PROGRAMME**


 Yn newydd ar gyfer 2019 – ARBEDWCH £40 y pen

Archebwch a thalwch cyn Dydd Gŵyl Dewi (1 Mawrth 2019) a manteisio ar ddisgownt aderyn cynnar, gan arbed £40 y pen ichi!

Cynrychiolydd llawn pris aderyn cynnar (cyn 1 Mawrth 2019): £300

Cynrychiolydd llawn pris arferol (ar ôl 1 Mawrth 2019): £340


Yn newydd ar gyfer 2019 - pris cynrychiolydd dydd cymorthdaledig

Croesawir Cynhadledd Darganfod ASAO 2019 gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a bydd cynhadledd dydd Llun yn cael ei chynnal ar Faes Sioe Frenhinol Cymru. O ganlyniad, bydd pris cymorthdaledig i gynrychiolwyr dydd i’r digwyddiad i annog cymaint o fynychwyr ag sy’n bosibl o bob rhan o’r sector.

Pris cynrychiolydd dydd: £35


Lawrlwythwch ffurflen archebu yma:

Cynhadledd ASAO 2019 – Ffurflen Gais Cynrychiolydd Llawn

Cynhadledd ASAO 2019 – Ffurflen Gais Cynrychiolydd Dydd