Cyfleoedd i Noddi

Cyfleoedd i noddi yn Sioe Frenhinol Cymru

Ydych chi eisiau dod yn BARTNER AUR i Neuadd Fwyd Sioe Frenhinol Cymru?

Mae’r Gymdeithas yn cynnig amrediad llawn o gyfleoedd noddi’r adran dda byw:

•    Ceffylau
•    Gwartheg
•    Defaid
•    Moch
•    Geifr

 

Mae’r cystadlaethau sydd ar gael i’w noddi yn cynnwys:

•    Cneifio
•    Cynnyrch a Gwaith Llaw
•    Pedoli a Gwaith Haearn Addurniadol
•    Garddwriaeth
•    Dofednod a Cholomennod
•    Cwningod, Anifeiliaid Anwes a Moch Cwta
•    Sioe Fêl Genedlaethol Cymru
•    Adran Goedwigaeth
•    Cystadlaethau Coetir
•    Cystadlaethau Ysgolion
•    Cystadlaethau Stondinau Masnach
•    Gwobrau Myfyrwyr
•    Cystadlaethau Cyn y Sioe
•    Tynnu Rhaff

 

Mae adrannau eraill sydd ar gael yn y Sioe yn cynnwys:

•    Gweithgareddau, atyniadau a chystadlaethau’r Prif Gylch
•    Adran Gofal Cefn Gwlad
•    Adran Gweithgareddau Cefn Gwlad
•    Atyniadau’r Bandstand
•    Pafiliynau’r Sioe a’u Gweithgareddau
•    Argraffu
•    Adeiladau