Cyfleoedd Gwaith

Mae nifer o gyfleoedd gwaith ar gael yn Gwyl Wanwyn. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio yn y Gwyl Wanwyn Ewch ar wefan y Ganolfan Byd Gwaith.

Ewch ar wefan y Ganolfan Byd Gwaith a chwilio am swyddi yn yr ardal Llanfair-ym-Muallt

Nodwch os gwelwch yn dda y bydd cwmnïau sy'n gweithredu yn ystod Gwyl Wanwyn yn recriwtio trwy wefan Universal Job Match yn yr wythnosau i ddod yn arwain at Gwyl Wanwyn felly byddwch yn amyneddgar a daliwch ati i ymweld â gwefan Universal Job Math yn rheolaidd.