Coedwigaeth

Mae Pwyllgor Coedwigaeth CAFC a’i amrywiol is-Bwyllgorau yn falch dros ben o fod yn cynnal rhaglen lawn o weithgaredd cystadleuol a stondinau masnach o fewn eu hadran hwy o’r Sioe eleni.

Bydd cystadlaethau Dringo Polyn a Thorri Coed byw cyffrous yn digwydd yn y cylch digwyddiadau mawr. Bydd nadwyr coed yn cynnig tridiau o arddangosiadau ar hen grefftau yn y cylch digwyddiadau bach a bydd y Clybiau Ffermwyr Ifanc yn cystadlu yn y cylch ar y dydd Iau. Bydd yr adran Gwneud Ffyn ag arddangosfa wych o gynhyrchion gwaith llaw hardd a bydd enillwyr y gystadleuaeth ffotograffig i ysgolion yn derbyn eu tystysgrifau gan Nigel Owens, y dyfarnwr rygbi ar y dydd Iau.

Mae’r Pwyllgor yn trefnu dwy gystadleuaeth arall “y tu allan i’r Sioe”, sef Cwympo Coed a’r gystadleuaeth Coetiroedd a wnaeth ddenu nifer na welwyd ei thebyg o gynigion yn  2017. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyflwyno hefyd ac yn derbyn cydnabyddiaeth am eu hymdrechion yn y Sioe.

Mae’r Gymdeithas a’r Pwyllgor yn arbennig o falch fod polion newydd wedi’u rhoi yn eu lle hefyd ar gyfer y digwyddiad, a ddylai arwain at gyflymderau cystadlu cyffrous. Mae’n anrhydedd fawr inni hefyd allu croesawu cystadleuydd torri coed un fraich talentog o Seland Newydd sydd wedi goresgyn anabledd i gystadlu ar y lefel yma.

Mae yna ardal bicnic wych i deuluoedd hefyd ble gellwch chi fwynhau’r gerddoriaeth fyw sy’n cael ei chwarae yn y bandstand a gwylio’r sioe ar y sgrîn fawr a bydd y Mudiad Ysgolion Meithrin â safle ar gyfer plant dan 8 mlwydd oed i wneud gweithgareddau celf a chrefft yn ogystal â lle chwarae.

Cystadleuaeth Gwneud Ffyn – bydd 207 o gynigion ar ddangos wedi iddynt gystadlu yn yr 19 o ddosbarthiadau.

Dringo Polyn – bydd y rhagbrofion yn cychwyn ddydd Llun am 11.30 y bore ac yn mynd ymlaen trwy gydol yr wythnos gan gyrraedd eu hanterth yn y rowndiau terfynol am 4.30 y pnawn ddydd Iau. Bydd y cystadleuwyr yn rasio yn erbyn yr amserydd i ddringo’r polion 100 troedfedd a chanu’r gloch.

Torri Coed - bydd y cystadlu’n cychwyn am 10 bore dydd Llun ac yn mynd ymlaen trwy gydol yr wythnos gan roi lle amlwg i amrywiol ddisgyblaethau. Bydd y gystadleuaeth Siôn a Siân yn digwydd am 5 y pnawn ddydd Iau a gellwch chi gofrestru ar y diwrnod!

Naddwyr Coed – Bydd yna glocsiwr, saer olwynion, a chowper ynghyd â gwneuthurwr siarcol newydd, saer cadeiriau, gwneuthurwr cwryglau, gwneuthurwr eirch a bydd cerflun helyg o gob Cymreig yn cael ei wneud yn ystod tri diwrnod cyntaf y Sioe.

CFfI – bydd y clybiau’n cystadlu yn y gystadleuaeth gwaith coed yn y cylch digwyddiadau bach ar y dydd Iau.

Mae Stondinau Masnach yn cael eu beirniadu hefyd gyda’r gorau ym mhob categori. Yn ogystal bydd Tystysgrif Medal Aur yn cael ei chynnig gan Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon am y Stondin Arddangoswr Orau yn yr Adran Coedwigaeth.

ArcelorMittal Sheffield
Black Mountain Shepherds Huts Ltd
Camping Pods Mid Wales,
Coed Cymru,
Confor: Promoting Forestry and Wood
John  Deere Forestry UK Ltd
Fence 'n' Forget Ltd
Flintshire Woodlands
Forest Master Ltd
Fuelwood (Warwick) Ltd,
RJ Fukes Forestry Services
DA Hughes Forestry
Husqvarna
Komatsu Forest Ltd
Llais Y Goedwig
M Large Tree Services Ltd
Maelor Forest Nurseries
Morgans of Pont-y-Bat
MWMAC Ltd
Orange Plant Ltd
Oxdale Products
Ponsse
RIKO UK
The Royal Forestry Society
Tilhill Forestry
Timbercroc
Tom's Mowers and Garden Supplies
Treetop Forestry Ltd
Welsh Oak Frame Ltd
Wigwam Holidays Ltd

Mae manylion cysylltu llawn i’w cael ar y rhestr stondinau masnach ar y wefan neu yn y catalog swyddogol.