Canolfan Sgiliau Bwyd

Bydd Gŵyl Wanwyn eleni’n gweld menter newydd gyffrous fel rhan o’r Ardal Bwyd a Diod
gyda Chanolfan Sgiliau Bwyd yn cael ei chyflwyno. Wedi’i lleoli gerllaw’r Ardal Bwyd
Stryd, bydd yn canolbwyntio ar wella’r ymwybyddiaeth o yrfaoedd yn y diwydiant bwyd a
diod ac yn arddangos rhai o’r sgiliau sydd eu hangen.Bydd y sefydliadau canlynol yn bresennol:

Llywodraeth Cymru

Gyrfaoedd Blasus ydy’ch siop un stop i ddod o hyd i Yrfa Flasus yn y diwydiant Bwyd a Diod. Os hoffech chi gael gwybod mwy am yrfa benodol yn y diwydiant, clywed gan bobl sydd yn y diwydiant yn barod neu’ch bod yn cael chwilio am swydd braidd yn ddiflas, yna rydych chi yn y lle iawn – gallwn ni eich helpu! Mae gyrfa yn y diwydiant Bwyd a Diod yn werth ei halen, felly dewch o ’na, cymerwch olwg!

 

   

Lantra

Un o raglenni Llywodraeth Cymru ydy Sgiliau Bwyd Cymru, sy’n cael ei rhedeg gan Lantra, ac sy’n darparu pecyn cymorth gwerth £3m i’r diwydiant cynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru. Bydd y rhaglen yn talu am ddarparu hyfforddiant technegol a hyfforddiant datblygu staff i fusnesau bwyd a diod sydd wedi’u lleoli yng Nghymru. Bydd gan gwmnïau sydd â diddordeb mewn ymgysylltu â’r rhaglen yr hawl hefyd i gael diagnosteg o sgiliau wedi’i wneud am ddim, a fydd yn eu helpu i greu cynllun datblygu’r gweithlu ar gyfer eu busnes.

 

   

Cywain

Un o brosiectau Menter a Busnes ydy Cywain, sydd â’r nod o helpu i ddatblygu cynhyrchion neu farchnadoedd newydd ar gyfer cynnyrch bwyd a diod yng Nghymru trwy hwyluso cydweithio rhwng cynhyrchwyr, proseswyr a manwerthwyr, yn ogystal â chynnig cyngor arbenigol, gwybodaeth a mentora. Yn yr Ŵyl Wanwyn bydd Cywain yn cynnig y cyfle i gael golwg o’r tu mewn ar y sgiliau allweddol y mae rhai o’n cleientiaid wedi’u hennill er mwyn datblygu syniad yn fusnes proffidiol. Bydd oedolion ifanc yn cael y cyfle hefyd i archwilio’r cynnydd a’r sgil sy’n mynd tuag at gynnal ymchwil i’r farchnad ar gyfer eu syniadau’u hunain yn ein hadran "Beth ydy’ch syniad?”, gyda’n swyddogion datblygu wedi’u neilltuo wrth law i gynnig arweiniad.

   

   

Cwmni Hyfforddiant Cambrian

Bydd Hyfforddiant Cambrian yn mynd ati o ddifrif yng Ngŵyl Wanwyn eleni i adael ichi 'roi cynnig' ar Wneud Omled. Bydd y tîm cyfeillgar yn ysbrydoli’r cogydd mewnol ynoch a byddant wrth law i sôn am eich gyrfa a’r cyfleoedd cymorth busnes sydd ar gael ichi yng Nghymru.

Pa un a oes arnoch eisiau: Dod yn Brentis? Hurio prentis neu Berson Ifanc? Hyfforddi’ch gweithlu presennol? neu ddim ond cael gwybod mwy am hyfforddiant.... bydd ein tîm yn eich helpu i wneud y dewisiadau iawn y gwanwyn hwn! Dewch i ymweld â’n stondin i 'roi cynnig' ar wneud omled!!

 

 

      

Arloesi Bwyd Cymru

Mae Arloesi Bwyd Cymru yn dod â thair canolfan rhagoriaeth bwyd sydd wedi ymrwymo i feithrin datblygiad y sector bwyd ac i ddarparu cymorth technegol a gweithredol ar bob agwedd ar gynhyrchu bwyd yng Nghymru, at ei gilydd. Byddant yn arddangos profi cynhyrchion bwyd yn synhwyraidd i bobl ddechrau cymryd rhan ynddynt; mae ganddynt wybodaeth am eu Hysgol Haf a’u cystadleuaeth Datblygu Cynnyrch Newydd ar gyfer plant ysgol; ac astudiaeth achos sy’n cynnwys pryfed fel ffynhonnell protein amgylcheddol gynaliadwy amgen ac yn arbennig eu Cwcis Criciaid arloesol