Ble i aros

Mae Llanelwedd, Llanfair ym Muallt a’r ardal gyfagos yn cynnig dewis gwych o fusnesau bwely a brecwast, gwestai, bythynnodd, tai llety a mannau gwersylla yn un o ardaloedd gwledig mwyaf godidog ac ysblennydd y DU.

Gall llety fod yn ddrud yn ystod yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru a’r Ffair Aeaf, a chaiff llawer o ystafelloedd eu harchebu hyd at flwyddyn ymlaen llaw, felly mae’n werth archebu’n gynnar bob tro.

Fodd bynnag, bydd llety ar gael bob amser trwy chwlio yn Findmeabed.co.uk

Findmeabed.co.uk yw ein gwasanaeth llety swyddogol ac mae’n cynnig mynediad 24/7 i chi at wefan sy’n caniatáu i chi weld ac archebu eich llety.

GWELD YR HOLL LETY SYDD AR GAEL


CYNNIG LLETY

Os ydych chi’n berchennog sy’n dymuno cynnig llety, cofrestrwch eich eiddo os gwelwch yn dda.

Os hoffech chi hysbysebu eich maes gwersylla, cysylltwch â Sarah i holi am brisiau: 07375 396748

COFRESTRU EICH EIDDO


 

 

Y PENTREF IEUENCTID

Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf – Dydd Iau 25 Gorffennaf, 2019 Ymunwch â 4,500 o wersyllwyr a 14,000 o loddestwyr wrth i CFfI Cymru gynnal yr ŵyl fwyaf yng Nghanolbarth Cymru yn y Pentref Ieuenctid, sydd wedi’i lleoli yn Court Farm, Builth Road, yn weddol agos at faes y sioe.

RHAGOR O WYBODAETH