Black Mountain Activities – Pledu paent a saethyddiaeth

 

Mae Black Mountain Activities yn dychwelyd i’r Ŵyl Wanwyn gyda thwnnel pledu paent 8m i chi ei fwynhau ar y dydd Sadwrn ac ar y dydd Sul.

Ar y dydd Sul, byddwch yn gallu rhoi cynnig ar saethyddiaeth hefyd. Mae’r grefft hynafol hon wedi’i datblygu dros y blynyddoedd i fod yn gamp ddifyr, ymestynnol a chystadleuol y gall pawb ei mwynhau. Yn addas ar gyfer plant ac ar gyfer oedolion, bydd y sesiynau saethyddiaeth yn rhoi blas ichi o gynnwrf a sgiliau saethyddiaeth awyr agored, dan oruchwyliaeth hyfforddwyr saethyddiaeth profiadol.

 

www.blackmountain.co.uk