Beth Sydd Ymlaen?


Rhaglen Digwyddiadau

Siopa Nadolig

Pafiliwn Rhyngwladol

Adloniant Cerddorol

Groto Sion Corn

Ffair Hen Bethau

Wedi’i chynnal gyntaf yn 1990 a dim ond yn ddigwyddiad undydd cymharol fach yn wreiddiol, mae llawer yn cyfeirio at Ffair Aeaf Frenhinol Cymru bellach fel y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop ac mae hi wedi hen ennill ei phlwyf fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd ar galendr sioeau amaethyddol Prydain.

Gyda dros 1,300 o wartheg, defaid, moch a cheffylau yn ogystal â thros 180 o gynigion yn y dosbarthiadau carcas ŵyn a thros £25,000 mewn arian gwobrwyo ar gynnig, mae’r gwobrau arobryn yn barod ar gyfer gwerth deuddydd gwych o gystadlaethau.

Bydd y seremoni agoriadol yn cael ei chynnal i fyny’r grisiau yn y Pafiliwn Rhyngwladol am 10.30 y bore ar ddydd Llun 27 Tachwedd.

Yn dilyn yr agoriad swyddogol bydd Gwobr Goffa John Gittins 2017, Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen CAFC 2018, Gwobr Ysgoloriaeth Ffermio CAFC/Nuffield 2017 a’r Gystadleuaeth Celf a Dylunio i Blant (enillydd dylunio cerdyn Nadolig 2017) yn cael eu cyflwyno.

Ochr yn ochr â’r rhaglen orlawn arferol o gystadlaethau, dosbarthiadau, arddangosfeydd ac arddangosiadau bydd y Ffair ddeuddydd yn llawn dop o ddathliadau Nadoligaidd, yn cynnwys siopa gyda’r hwyr am ddim ac arddangosfa tân gwyllt ar y nos Lun.

Draw oddi wrth y cylchoedd beirniadu mae goreuon cynhyrchwyr bwyd Cymru yn arddangos eu cynnyrch a bydd siopwyr Nadolig yn gallu chwilota cannoedd o stondinau masnach, arddangosiadau ac arddangosfeydd.

Prynwch eich e-docynnau ar gyfer y Ffair Aeaf ar-lein yn awr.