BASC

     

Bydd BASC Cymru yn yr Ŵyl Wanwyn eto eleni am y penwythnos cyfan.

Bydd hyfforddwyr gynnau BASC ar gael i roi cyngor saethu proffesiynol ac i gyflwyno gwersi ar Efelychydd Saethu o’r math diweddaraf.  Bydd cyfle hefyd i roi cynnig ar saethu â gwn awyr ar faes saethu gynnau awyr BASC a gyda chymorth hyfforddwyr BASC a chyfle i gyfarfod Tîm Saethu Merched BASC.

Yn hoff o gŵn adara? Yna dewch â’ch ci draw a chymryd rhan yng Nghynghrair Chudleys Scurry Cŵn Adara BASC a gwrando ar a gwylio’r cynghorwr cŵn adar, Huw Jones yn arddangos y grefft o weithio cŵn adara.

Bydd arddangosfeydd hefyd gan Adran Helfilod a Cheirw a thîm Cadwraeth BASC, yn cynnwys Green Shoots Mapping a thrapio mincod a gwiwerod llwyd.

Bydd gan Taste of Game raglen lawn hefyd o fewn y neuadd fwyd, yn arddangos coginio helgig a sesiynau blasu.

www.basc.org.uk