Band Catrodol a Chorfflu Drymiau'r Cymry Brenhinol

Band Catrodol y Cymry Brenhinol yw un o’r ychydig iawn o fandiau pres-i-gyd o fewn Cerddoriaeth y Fyddin Brydeinig, ac mae’n tynnu chwaraewyr o dreftadaeth a diwylliant bandiau pres cyfoethog ardal De Cymru i’w rengoedd. Mae pob un o’r cerddorion yn aelodau o Filwyr Wrth Gefn y Fyddin ac yn ymroi i’r Band o amgylch eu galwedigaethau sifil.

Mae i’r Band a’r Drymiau bresenoldeb parhaol yn Stadiwm Principality yn perfformio ar gyfer cefnogwyr rygbi byd-eang.

Mae’r Band a’r Drymiau wedi teithio’n helaeth dramor hefyd i wledydd sy’n cynnwys Gwlad Belg, yr Almaen, Lwcsembwrg, Ffrainc, Canada, yr Eidal ac Awstralia.  Maent wedi difyrru cynulleidfaoedd trwy’r byd i gyd mewn nifer o datŵau milwrol, yn cynnwys Tatŵ Rhyngwladol Brenhinol Nova Scotia - y sioe dan do fwyaf o’i bath yn y byd.  Mae uchafbwyntiau nodedig eraill yn cynnwys perfformiadau yn Nhŷ Opera Sydney ac yn y Perfformiad Amrywiaethol Brenhinol hefyd.

Yn 2016 cymerodd y Band a’r Drymiau ran yn y Coffadwriaethau i nodi Canmlwyddiant cychwyn yr ymosodiad yng Nghoed Mametz gan y 38fed Adran (Cymreig) ar 7 Gorffennaf 2016; yn benodol wrth ‘Gerflun y Ddraig’ er cof am y colledion Cymreig trwm a gafwyd yn ystod y frwydr yng Nghoed Mametz, rhan o Frwydr y Somme.