Band Catrodol a Chorfflu Drymiau'r Cymry Brenhinol

Band Catrodol y Cymry Brenhinol yw un o’r ychydig iawn o fandiau pres-i-gyd o fewn Cerddoriaeth y Fyddin Brydeinig, ac mae’n tynnu chwaraewyr o dreftadaeth a diwylliant bandiau pres cyfoethog ardal De Cymru i’w rengoedd. Mae pob un o’r cerddorion yn aelodau o Filwyr Wrth Gefn y Fyddin ac yn ymroi i’r Band o amgylch eu galwedigaethau sifil.Mae i’r Band amlochredd arddull a repertoire ar y llwyfan cyngerdd ac ar barêd fel band gorymdeithio. Mae iddo bresenoldeb parhaol yn Stadiwm y Mileniwm yn perfformio ar gyfer cefnogwyr rygbi byd-eang.

Cyfoethogir y Band gan bresenoldeb Corfflu Drymiau 3ydd Bataliwn y Cymry Brenhinol sydd, gyda steil ac arbenigedd, yn ychwanegu’r sglein terfynol at unrhyw gyhoeddiad.  Mewn cyferbyniad â helmedau glas y Band, mae Corfflu’r Drymiau’n hawdd i’w hadnabod wrth eu helmedau trefedigol gwyn sydd â chysylltiad enwog ag amddiffyniad anfarwol Rorke's Drift, a ddangoswyd ar y sgrîn fawr yn y clasur o ffilm, 'Zulu'. Mae’r capiau croen arth a’r fflach ar gefn y siaced yn deillio o’r Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol, yr hynaf o’r catrodau rhagflaenol.

Mae’r Band a’r Drymiau wedi teithio’n helaeth dramor hefyd i wledydd sy’n cynnwys Gwlad Belg, yr Almaen, Lwcsembwrg, Ffrainc, Canada, Yr Eidal ac Awstralia.  Maent wedi difyrru cynulleidfaoedd trwy’r byd i gyd mewn nifer o datŵau milwrol, yn cynnwys Tatw Rhyngwladol Brenhinol Nova Scotia – y sioe dan do fwyaf o’i bath yn y byd.  Mae uchafbwyntiau nodedig eraill yn cynnwys perfformiadau yn Nhŷ Opera Sydney ac yn y Perfformiad Amrywiaethol Brenhinol hefyd.

Mae’r Band a’r Drymiau’n weithgar iawn wrth gefnogi elusennau’r gwasanaeth ac yn cynrychioli’u Catrawd, y Fyddin a phobl Cymru.


Y Cymry Brenhinol

Y Cymry Brenhinol yw catrawd milwyr traed Cymru. Mae wedi etifeddu traddodiad milwrol nodedig gan ei ragflaenwyr: Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig (23ain Milwyr Traed) a Chatrawd Frenhinol Cymru (y 24ain, 41fed a 69fed Milwyr Traed gynt - ac yn ddiweddarach Gyffinwyr De Cymru, y Gatrawd Gymreig a Chatrawd Sir Fynwy).  Er bod y stori, i ryw raddau, ond wedi dechrau ar 1af Mawrth 2006 pan ffurfiwyd Y Cymry Brenhinol, mae’r hanes yn ymestyn yn ôl i’r flwyddyn 1689 pan godwyd 23ain a 24ain Gatrodau’r Milwyr Traed gyntaf.  Mewn dros 320 mlynedd o wasanaeth, mae’r Gatrawd wedi ennill 244 o Anrhydeddau Brwydr ac mae 43 o’i milwyr wedi derbyn Croes Fictoria. Bu â rhan mewn llawer o ddigwyddiadau arwyddocaol yn hanes milwrol Prydain, sy’n parhau gyda milwyr ar ymgyrchoedd heddiw.